Image Image Image Image Image Image Image Image Image

xllnc Nordic AB

xllnc Nordic AB was founded 1993 and acts as an independent distributor of IT services. We offer services within LCM (Life Cycle Management), MPS (Managed Print Services) and PoS (Point of Sales).

We help large organizations create a cost-effective and well functioning IT workplace by delivering products and services in the areas PC, Print and Point of Sales systems.

We deliver simple services efficiently

We deliver IT-projects for your workplace, with genuine industry experience and stable processes with flexible solutions we customize large as small rollout projects with least possible impact on the end user.

Vi låter våra kunder fokusera på det de gör bäst

Vi levererar produkter och tjänster som förenklar hantering, drift och utveckling av IT-infrastruktur och medan kunden fokuserar på sitt sköter vi hanteringen av de nödvändiga och enkla IT-tjänsterna.

Vår Vision

Vi som arbetar på xllnc drivs av en övertygelse;

Att passionerade människor med spetskompetens i dynamiska processer och bra systemstöd kan leverera enkla och kundunika IT-lösningar, med stora kostnadsbesparingar, samtidigt som man ökar värdet för användarna.

VD har ordet

Gunnar-1008138x xllnc har under de senaste två åren ökat omsättningen med 250%. Detta ställer höga krav på bra och stabila processer och rutiner som gör att vi kan växa organiskt och genom förvärv men med bibehållen känsla för de värderingar som kännetecknar oss.

I antalet anställda är vi fortfarande ett mindre bolag och detta gör oss helt beroende av att ha medarbetare som är väldigt bra på det de gör och som brinner för att jobba på hos oss. xllnc är ett bolag som drivs av den framåtanda och ambition som är kännetecknade entrepreneuriella organisationer.

Gunnar Fransson, CEO

Vilka är vi?

martin och sofia-1008120xSofia Cederlund, affärsområdeschef MPS/LCM Print “I min roll får jag möjlighet att vara ute och träffa kunder, utveckla vårt konceptutbud inom print, men framförallt har det gett mig en chans att få arbeta med människor som brinner för det de håller på med och det gör att det är en glädje att få gå till jobbet varje dag.

Martin Backman, försäljningschef “Tillsammans med mitt team har jag förmånen att träffa både potentiella och befintliga kunder och uppleva deras glädje, frustration, framgångar och utmaningar. Jag tycker det är extra spännande att mappa ihop våra erbjudanden med kundens verklighet så att det blir en varaktig förbättring.martin och sofia-1008120xLars Nordestedt, ekonomichef “Jag har förmånen att vara den som varje månad sammanställer och rapporterar resultatet av våra medarbetares gemensamma ansträngningar. Jag har jobbat på xllnc i snart 15 år och det har varit en fantastisk resa jag aldrig ångrat, framtiden ser ut att bli lika spännande så häng med!

Kenny Erelt, affärsområdeschef LCM PC/POS “I mitt arbete är det fokus på ordning och reda. I en föränderlig bransch få utveckla och förbättra rutiner och processer tillsammans med kunder och medarbetare gör varje dag unik – en dag på xllnc är aldrig långtråkig!”

“xllnc Nordic AB har haft Saabs förtroende att bli leverantör i 5 år från och med 2013. Som enda leverantör kunde de erbjuda förståelse för våra IT processer och inkorporera skrivarleveransen med vår ICT funktion. xllnc följer våra ITIL processer och levererade ett av våra större IT projekt under första kvartalet 2013 helt utan störningar för Saab. Genom professionalitet och kunskap har Xllnc gett Saab omfattande besparingar utöver sina normalt konkurrenskraftiga tjänster.”

Magnus Strömer, Inköpschef Saab AB