Kunder i urval

Cirkulär ekonomi och hållbar avkastning
"Det finns ingen konflikt mellan hållbarhet och avkastning – snarare tvärtom!" Mats Andersson, Global Challenges Foundation
Läs hela artikeln!
_DSF1410.jpg
Blogg: I huvudet på en rekryterare i IT branschen
De flesta som söker jobb och har kallats till en intervju önskar nog att de kunde komma in i ...
_DSF1410.jpg
Xllnc Finance – Hållbar finansiering
Med våra enkla och flexibla finanslösningar får du hållbar hantering genom livscykeln.
En digital IT-finansiering som är smidig, sparar miljö och pengar
Våra kunder får kontroll på sina IT-kostnader, minskar miljöpåverkan och minimerar informationsläckage.
Läs Xllnc Finance - det digitala finansbolaget
"Det är en myt att det inte går att tjäna pengar och få god avkastning genom ett hållbart agerande."
Mats Andersson, vice ordf. Global Challanges Foundation/tidigare VD Fjärde AP-Fonden

Följ oss