Xllnc Finance – en hållbar finansiering

Xllnc Finance finansieringslösningar syftar till att hjälpa kunden att skapa och administrera enkla, transparanta och ekonomiskt fördelaktiga leasing- och hyresupplägg. I vår tjänsteportfölj finns finansieringslösningar för företag och organisationers hela IT-miljö. 

Xllnc Finance tjänster är enkla att använda och ger full kontroll över både kostnader och utrustning. Genom finansiering av hårdvarans hela livscykel (LCM) till den är uttjänt (EOL) har tjänsterna ett tydligt miljöperspektiv.

Asset Finance Management

  • Finansiering av all hårdvara på företaget. När personal flyttar mellan avdelningar eller kanske byter utrustning, när behov ändras och nya verktyg behövs, löser vi det på ett smidigt och för kunden väldigt enkelt sätt.
  • Genom att integrera kundens HRregister (ofta benämnt AD) visualiseras tydligt vilken hårdvara som är kopplad till vilken medarbetare och hur långt in i enhetens livscykel man befinner sig. Det finns alltid en dagsfärsk uppdatering över vilka kostnader som hör hemma var, och våra kunder betalar därmed endast för den utrustning som verkligen används.

EOL (End Of Life)

  • När en gammal utrustning som innehåller lagringsmedia, en dator, mobil eller skrivare har blivit uttjänt, ingår som en del av tjänsten att radera all data från dess lagringsmedia. När äldre IT utrustning blir liggande i bokhyllor, förråd eller på andra platser där vem som helst kan komma åt dem, finns stor risk för informationsläckage.
  • Genom att ta hand om utrustning som inte längre används kan även även en mätbar CO2 besparing göras. Besparingen görs genom att ge uttjänt utrustning chansen till ett andra liv.

Korttidshyra

  • För kunder som har behov av utrustning för en kortare tid.
EventKontaktperson.png
Kontakta en expert
Urban Odelind