Xllnc Finance – en hållbar finansiering

Xllnc Finance finansieringslösning syftar till att hjälpa kunden att skapa och administrera enkla, transparanta och ekonomiskt fördelaktiga leasing- och hyresupplägg. I vår tjänsteportfölj finns en finansieringslösning som fungerar för hela organisationens IT-miljö.

Xllnc Finance tjänster är enkla att använda och ger full kontroll över både kostnader och utrustning. Tjänsten har även ett tydligt miljöperspektiv under hela hårdvarans livscykel (LCM), ända till dess att den är uttjänt (EOL).

Asset Management

  • Xllnc Finance erbjuder ett assetsystem för all finansierad hårdvara inom organisationen.
  • Genom att integrera kundens HR-register (ofta benämnt som AD) visualiseras det tydligt vilken hårdvara som är kopplad till vilken medarbetare och hur långt in i enhetens livscykel utrustningen befinner sig. Därmed finns det alltid en dagsfärsk uppdatering över vilka kostnader som hör hemma var inom bolaget.
  • När personal flyttar mellan avdelningar, byter utrustning internt eller när behoven ändras, så löser vi det på ett smidigt sätt för kunden.

EOL (End Of Life)

  • När äldre IT-utrustning blir liggandes i bokhyllor, förråd eller på andra platser, kan utrustningen hamna i fel händer och risken för informationsläckage ökar. Istället för att detta sker, ingår det i finansieringstjänsten att Xllnc raderar all data när den gamla utrustningen har blivit uttjänt.
  • Genom att ta hand om utrustning som inte längre används kan även en mätbar CO2-besparing göras. Besparingen görs genom att ge uttjänt utrustning en chans till ett andra liv.

Korttidshyra

  • Korttidshyra erbjuds för kunder som har behov av att låna utrustning under en kortare tid.