Digitalisering & Visioner; Människan, samhället, företagen och Sverige

Ninni Udén
2017-07-13

Den digitala transformationen pågår för fullt. När gamla strukturer faller till förmån för nya är det lätt att uppleva en vilsenhet eftersom det man vanligtvis haft att förhålla sig till försvinner. Transformation står för något nytt, inte sällan för något vi inte känner till sedan tidigare.

Vad är då det nya i en digital transformation? 

Det är något som inte är helt givet i en omvärld i ständig förändring, och olika beroende på var man tar sin utgångpunkt ifrån. Men kanske är något av det viktigaste att försöka föreställa sig och skapa; en vision av vad det skulle kunna vara, som en slags nytt ramverk för riktning att hålla sig i? 

DigJourney anordnade under Almedalsveckan en rad seminarier med Sveriges digitala resa som utgångspunkt. Under veckan väcktes ett antal frågor så som; Vad är visionen för Sverige? Var är Sverige på väg? Vad ska Sverige bidra med i en digitaliserad och globaliserad värld?

- När vår värld blir allt mer komplex måste vi samtala, menar Marie Andervin, DigJourney. 

Fördjupning kring frågeställningarna via rundabordet-samtal följde med utgångspunkt från fyra olika områden: Individen, samhället, företagen och Sverige som land i en globaliserad värld.

Ytterligare en parameter inom ramen för DigJourneys vecka var vikten av berättelsen kopplad till den gemensama bild om var vi vill vara.

Jag kan inte låta bli att fundera kring om visionen är vad som fungerar allra bäst som vägvisare och struktur att hålla sig i?

 "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we know and understand, while imagniation embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand".
Albert Einsten
 

Jag stämde träff med Marie Andervin när vi åter båda var tillbaka på fastlandet för en sammanfattning av veckan.

 

 

Först ut som inspiratör i Digidalen var Jannie Jeppeson, VD för Swedish Edtech Industry, en nystartad intresseorganisation för edtechbolag. Jenni hade ombetts spana på hur utbildningsfrågan ska se ut 2030 och landade i följande rubrik till sitt föredrag:

Vad ska vi ha utbildningssystemet till 2030?

Jannie inledde sitt anförande med att digital kompetens är viktigt för alla medborgare och en demokratisk fråga. Hon ställde sig frågan: Vad vi ska ha utbildningssystemet till i en framtid?

 Se hela Jannie Jeppesons inspirationsanförande här

 

Under Almedalsveckan 2017 fanns vi på plats för att lyssna på debatter och samtal relaterade till den digitala arbetsplatsen och organisationen i digital transformation. Läs gärna tidigare bloggpost om Det digitala arbetslivet; Ledarskap, delaktighet och teknik samt Med samhället som nav på en förändrad kommunikativ spelplan. 

Följ Xllnc blogg!

Dela: