Xllnc leasinglösning omfattas inte av IFRS 16

Urban Odelind
2017-10-02

I morse närvarade jag vid PwCs frukostseminarium kring de nya regler som gäller för finansiell- och operativ leasing - IFRS 16En viktig fråga för våra kunder och Xllnc Finance. 

Enligt de nuvarande reglerna behöver operationell leasing inte bokföras som en tillgång respektive skuld. Detta i motsats till finansiell leasing. 

PwC seminar IFRS 16.jpeg

Den nya standarden har tagits fram på grund av att förfarande och regler idag skiljer mellan olika länder och gör det svårt att analysera och jämföra bolag mellan jurisdiktioner.  

IFRS 16 utgår ifrån att alla leasingavtal skall tas upp i tillbalansräkningen som tillgång respektive skuld och är gällande fr.o.m. den 1 jan 2019, vilket innebär att det inte blir någon skillnad mellan finansiella och operationella avtal.  

Våra Asset Finance Management lösningar för arbetsplatsen omfattas inte av den här förändringen. Det beror på att respektive objekt understiger 5 000 dollar, vilket är den nedre gränsen för huruvida ett objekt skall klassificeras inom den nya standarden. Våra kunder kan alltså i fortsättningen bokföra vår hyra som en vanlig rörelsekostnad, vilket underlättar hanteringen radikalt. 

IFRS 16 är en ideell finansiell organisation med ansvarar för att utveckla en uppsättning högkvalitativa och globala redovisningsstandards för att säkerställa ett förfarande som är lika för alla och ett oberoende gentemot  särintressen. 

Följ Xllnc blogg!

Dela: