Molntjänster, GDPR, AI och säkerhet på den digitala arbetsplatsen


   Vad behöver vi tänka på när allt mer avancerad och smart teknologi integreras både i samhället och på arbetsplatsen?
    
   I den här poddcasten pratar vi med Daniel Akenine, National Technology Officer på Microsoft om den i särklass största digitala förändringen som skett på arbetsplatsen de senaste tio åren - Molntjänster. Daniel menar att produkterna och tjänsterna med utvecklingen har blivit säkrare och att utmaningen snarare handlar om människan i relation till tekniken.
    
   Vi talar också om omställningen till GDPR och dess effekter, bland annat på affärsprocesser, om Artificiell Intelligence (AI) och dess påverkan på arbetsplatsen och i samhället i stort.

   Har du frågor kring hantering av stora volymer hårdvara relaterat till:

   • Managering
   • Automatisering
   • GDPR
   • Säkerhet

   Kontakta Xllnc för mer information

    

    

   " GDPR gör att vi kommer lita på digitala tjänster i större utsträckning vilket i sin tur skapar en större marknad och snabbar upp digitaliseringen".

    
   Daniel Akenine, International Technology Officer Microsoft