Finansiering av hela organisationens IT miljö

Kontakta oss!

Kunder i urval

Cirkulär ekonomi och hållbar avkastning
"Det finns ingen konflikt mellan hållbarhet och avkastning – snarare tvärtom!" Mats Andersson, Global Challenges Foundation
Läs mer
_DSF1410.jpg
Blogg: Ordning och reda bland tusentals enheter -kostnadseffektivt, säkert och miljöanpassat
Xllnc kan göra vardagen lättare genom att optimera företagens flöden med hjälp av ...
_DSF1410.jpg
Finance Asset Management för den digitala arbetsplatsen
Med enkla och flexibla finanslösningar får du hållbar hantering genom livscykeln.
Våra kunder minskar miljöpåverkan med 5.511.137 kg koldioxid under 2017
En digital IT-finansiering som är smidig och sparar både miljö och pengar.
Läs Xllnc Finance - det digitala finansbolaget
"Det är en myt att det inte går att tjäna pengar och få god avkastning genom ett hållbart agerande."
Mats Andersson, vice ordf. Global Challanges Foundation/tidigare VD Fjärde AP-Fonden