Smarta finansieringslösningar för den digitala arbetsplatsen

Xllnc Finance erbjuder enkla och flexibla finansieringslösningar för den digitala arbetsplatsen. Vår målsättning är att förenkla, miljöanpassa och skapa kontroll över IT-hanteringen för våra kunder.

En stor del av de direkta IT-kostnaderna som oftast inte är synliga rör just finansieringen. Det är inte ovanligt att en ekonomiavdelning betalar hyresavtal som automatiskt förlängts flera gånger trots att personen som använt utrustningen har slutat.

  • Vi är specialiserade på finansieringen av de så nödvändiga IT-tjänsterna som kretsar kring den enskilde medarbetarens arbetsplats - datorer, surfplattor, telefoner och skrivare.
  • Vi är ett oberoende finansbolag vilket innebär att vi inte är bundna till någon specifik finansiär eller tillverkare.
  • Vi erbjuder finansiella helhetslösningar som kan anpassas utifrån kunds verksamhetsbehov och affärsmål.
  • Xllnc Finance finansieringslösningar underlättar flöden och processer av den digitala arbetsplatsen.
  • Vår digitala assethantering skapar kontroll genom hela hårdvarans livscykel, där varje enskild enhet kan kopplas samman med en medarbetare och ett kostnadsställe.
  • I slutet av hårdvarans livscykel raderas enheten på information. En lösning som bidrar till minimerad risk för informationsläckage.
  • Vår hanteringen av hårdvaran i slutet av livscykeln sparar in på miljön, då 96 % av alla datorer återanvänds.