ISO.jpg

Xllnc Finance - ett certifierat finansbolag

Xllnc Finance är finansbolaget som är certifierat för att ha ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

I februari 2018 certifierades Xllnc Finance för att ha uppfyllt kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vårt finansbolag har sedan tidigare följt systerbolagets Xllnc Nordics certifierade arbete i att säkerställa kvalitet i bolagens processer och rutiner. Nu har även finansbolaget blivit certifierat, med avseende på utveckling och tillhandahållande av finansiering, asset management och livscykelhantering av IT-utrustning.

ISO 9001 - Quality Management System (QMS)

Med att sträva efter att förbättra kvalitén i vår operativa verksamhet så kommer vi arbeta efter att kunna följa högt ställda krav på våra tjänster, kunna vara tillförlitliga till våra kunder och partners, skapa transparens samt säkerställa att ett kontinuerligt förbättringsarbete sker.

ISO 14001 - Environmental Management System (EMS)

Vår finansieringstjänst av IT-utrustning har en nära relation till miljön, vilket beskrivs under vårt miljöarbete. För att säkerställa kvalitét i vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem eftersträvar vi att våra aktiviteter koordineras utifrån ett miljömässigt perspektiv, identifierar effektiva metoder för att spara in på miljön, att våra tjänster utformas utifrån miljöaspekter samt att minimera risker i olika led inom livcykelhanteringen.

Under Finansinspektionens tillsyn

Xllnc Finance AB står under finansinspektionens tillsyn gällande lagen (1196:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.