Vi brinner för att göra det digitala arbetslivet enklare

På Xllnc Finance är vi övertygade om att en sund företagskultur är nyckeln till ett bra resultat – för våra kunder och för oss själva. Detta synsätt kallar vi The Xllnc Way.

Våra viktigaste resurser är våra anställda. Därför arbetar vi varje dag för att vi ska ha en oslagbar arbetsmiljö. Vi tror att det är nyckeln till att forma en kultur där varje medarbetare engagerar sig i våra kunders framgång.

Viktigt värderingsarbete

På Xllnc brinner vi för att skapa skräddarsydda, kostnadseffektiva IT-lösningar som underlättar vardagen för dig och dina kollegor. Våra medarbetares engagemang är resultatet av ett ständigt pågående värderingsarbete. Det kan summeras med en välkänd fras - frihet under ansvar. För oss på Xllnc betyder det bland annat att vi:

  • Prioriterar handlingar som ger resultat
  • Vågar ta beslut
  • Kommunicerar rakt och effektivt
  • Alltid strävar efter att bli mer effektiva

Det betyder även att vi:

  • Respekterar och lär av varandra
  • Gläds med varandra, firar framgångar – stora som små
  • Är stolta över varandra och visar det

Xllnc Finance är systerbolag till Xllnc Nordic. Tillsammans med övriga bolag i Xllnc gruppen och med våra medarbetares spetskompetens är vi övertygade om att den levande och synliga företagskulturen är anledningen till att Xllnc Nordic två år i rad (2014 och 2015) nominerades till priset DI Gasell och nu 25 år senare står stadigare än någonsin.

För oss på Xllnc är det självklart att alltid försöka förbättra och utveckla miljöarbetet och kvalitén såväl internt som gentemot våra kunder. Xllnc Nordic innehar sedan tidigare certifiering för kvalitetsledningssystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001. Sedan 2018 innehar Xllnc Finance samma certifikat.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetslokaler och arbetsförhållanden hos Xllnc skall uppfattas som goda av alla anställda. Alla gällande föreskrifter och förordningar efterföljs och Arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön tillämpas.

Säkerhetspolicy

Xllnc bedriver ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete i syftet att minimera risker och maximera tryggheten för våra anställda, för bolaget och bolagets samarbetspartners. Xllnc har för avsikt att följa alla gällande myndighetskrav, föreskrifter och förordningar.

En attraktiv arbetsplats

Xllnc strävar efter att uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män. En arbetsplats där det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män leder till att det skapas ett mer kreativt och stimulerande arbetsklimat. Inom Xllnc är vi därför angelägna om att såväl kvinnliga och manliga synsätt och värderingar ska prägla det sätt vi arbetar på. Därför ska vi sträva efter att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män.