Xllnc Finance – en hållbar finansiering

Vår finansieringslösning syftar till att att skapa och administrera enkla, transparanta och ekonomiskt fördelaktiga leasing- och hyresupplägg för våra kunder. I vår tjänsteportfölj finns en finansieringslösning som fungerar för hela organisationens IT-miljö.

Xllnc Finance tjänster är enkla att använda och ger full kontroll över både kostnader och utrustning. Tjänsten har ett tydligt miljöperspektiv under hela hårdvarans livscykel ända till dess att er utrustning blivit uttjänt.

Asset Management

Xllnc Finance erbjuder ett assetsystem för all finansierad hårdvara inom organisationen. Genom att integrera kundens HR-register visualiseras det tydligt vilken hårdvara som är kopplad till vilken medarbetare. Därmed finns det alltid en dagsfärsk uppdatering över vilka kostnader som hör hemma var inom bolaget.

Livscykelhantering

När äldre IT-utrustning blir liggandes i bokhyllor, förråd eller på andra platser, kan utrustningen hamna i fel händer och risken för informationsläckage ökar. Istället för att detta sker, ingår det i finansieringstjänsten att Xllnc raderar all data när den gamla utrustningen har blivit uttjänt.

Genom att ta hand om utrustning som inte längre används kan även en mätbar CO2-besparing göras. Besparingen görs genom att ge uttjänt utrustning en chans till ett andra liv.

Kontakta en expert

Är du intresserad av att finansiera din hårdvara hos Xllnc Finance? Kontakta då Urban Odelind, VD på Xllnc Finance.