Asset management för din kontroll

Xllnc Finance erbjuder ett assetsystem för all finansierad hårdvara inom organisationen. Här kan du hålla koll på din hårdvara, vem som använder den, vilken del i organisationen kostnaden skall belasta och hur gammal den är.

Med hjälp av Xllnc assetsystem skapar du och bibehåller kontroll över ert företags IT-utrustning. Livcykelshanteringen av IT-parken underlättas och blir lättare att följa upp. Detta gör att ni tillsammans med Xllnc kan effektivisera och automatisera uppdateringen av er befintliga park, vilket bidrar till att er organisation har modern och uppdaterad digital arbetsplats.

Det Xllnc Finance kan hjälpa ert företag är bland annat att:

  • Skapa kontroll.
  • Ligga i framkant med er IT-miljö.
  • Se vilka IT-kostnader organisationen har i stort, likväl kunna granska enskilda avdelningars kostnader närmare.
  • Koppla en person eller ett kostnadsställe till en enskild arbetsplatsenhet. Något som vi gör genom att integrera HR-registret (ofta benämnt som AD) till Xllnc asset managementsystem.
  • Flytta kostnader mellan avdelningar då anställda flyttar på sig inom organisationen, när utrustning byts internt eller i samband med omorganiseringar.