Finance-savings.jpgFinansiera er hårdvara hos Xllnc Finance

Xllnc Finance är specialiserade på finansiering av hela organisationens IT-miljö. Genom oss kan ni finansiera allt som hör till den digitala arbetsplatsen: datorer, skrivare, surfplattor, mobiltelefoner och annan IT-utrustning.

Xllnc Finance sätter pricken över i:et för Xllnc LCM-tjänst. Utifrån era behov skapar vi gynnsamma hyresupplägg som passar er organisation och som anpassas till hårdvarans livscykel. Vi kan erbjuda en finansieringslösning för både er befintliga och er nya arbetsplatsutrustning. På så sätt kan hela IT-miljön finansieras och kontrolleras i vårt assetsystem, där utrustningen binds till enskilda individer och kostnadsställen. Detta möjliggör en detaljerad hyresfakturering som gör att IT-kostnaderna kan fördelas inom organisationen.

Ur ekonomisk synpunkt finns det flera positiva fördelar med att finansiera er utrustning hos Xllnc:

  • Man undviker stora direktinvesteringar vilket frigör kapital.
  • Det omfattas inte av IFRS 16 nya leasingstandard vilket gör att er arbetsplatsutrustning inte behöver belasta balansräkningen. Istället påverkar leasingkostnaden enbart resultatet.
  • Enklare ekonomisk budget- och likviditetsplanering då kostnaden fördelas över året.
  • Kostnaden belastar den del av organisationen som använder utrustningen.
  • Enkel administration av finansiering av ny IT-utrustning genom ramavtal.