18.01.26

Det är de små detaljerna som gör att processer och det dagliga flyter sömlöst 

Anders Tränk är Operation Manager på Xllnc och ansvarar för att hantera och utveckla processer och procedurer för befintliga och nya kunder så smart, effektivt och säkert som möjligt.

Anderstrank2-1.jpg- Det stämmer bra, det är mitt ansvar att säkerställa att avdelningarna Order/Admin, Inköp och lager har rätt processer och hantering, men även väl fungerande team för att ge våra kunder de bästa tjänsterna. 

Hur ser den organisation du ansvarar för ut? 

-Den består i huvudsak av de tre avdelningar som jag just nämnde. På avdelningen för lager finns tre team leaders som är ansvariga för den dagliga kontakten med våra kunder, på Order/Admin finns ytterligare tre personer som också de är ansvariga för kontakten med kunder på en daglig basis. På den tredje avdelningen Inköp är det jag själv som är team leader. 

Vad är allra viktigast I rollen som team leader? 

- Att se till att teamet har de bästa förutsättningarna att jobba tillsammans. Ett väl fungerande team skapar bäst förutsättningar för bra relationer med våra kunder. Teamet som funktion är av betydelse för hur hela organisationen opererar på en daglig basis. Ju bättre inköp som görs desto bättre mår vi som företag.  

Hur bygger du ett team? 

-Det finns en massa sätt att få ett team att arbeta tillsammans. En väg fram är att låta människor jobba tätt tillsammans, en annan sak som underlättar är tydliga instruktioner för hur varje enskild kund skall hanteras och att dessa uppgifter finns tillgängliga för alla i teamet. Det låter kanske som enkla saker men det är just de här små enkla detaljerna som gör arbetet sömlöst i vardagen oavsett vem som hanterar ett ärende.  

En annan viktig sak är kommunikation. Det är avgörande att man lyssnar på och hjälper varandra så att inte en person behöver göra allt jobb på egen hand. Att arbeta transparent och ansvarsfullt är också en nyckel till ett framgångsrikt team.  

Vad är avgörande för att teamet ska vara framgångsrikt? 

-Att ha tydliga processer för hur kunderna hanteras är jätteviktigt. Det kan handla om allt ifrån var en order placeras till interaktionen och kommunikation mellan medarbetarna. Att känna varandras kunder är också viktigt för att exempelvis förhindra exempelvis back-log om någon i teamet är borta. 

Du har en lång erfarenhet i team-building från sportens värld, berätta! 

-Jag har coachat och spelat både innebandy och fotboll under manga år. När jag började jobba på Xllnc upptäckte jag att tre av mina nya kollegor spelade innebandy under samma period som jag var coach i innebandy. Det är positivt att jobba tillsammans, mycket inom arbetsplatsen och i sportens värld är samma när man ser på det ur ett team-building perspektiv. 

Vad driver dig som ledare? 

-Att se människor växa, på det individuella planet och i en grupp tillsammans med andra. Det bästa som finns är när man hittar den där kicken som ger avtryck och utvecklar. Det kanske absolut viktigaste är en bra och trevlig arbetsmiljö, det är en förutsättning för att kunna hantera och leverera i utmanande situationer.  

Året har precis börjat, om du blickar framåt in i 2018 vad ser du då?  

-Jag ser ett ganska tufft år framför oss med lite nya utmaningar. Med det sagt så är det något positivt, det betyder att Xllnc rör sig framåt och expanderar enligt den plan som ligger. Vi har några organisatoriska förändringar som behöver göras i samband med vår nya plock-funktion för att få systemet att harmonisera med Order/inköp och lager. Under 2018 skall vi också implementera en ny stor kund vilket kommer att pröva våra processer och rutiner.  

Hur förbereder ni er för nya kunder?  

-Vi har precis haft våra första uppstartsmöten och i den här fasen är det viktigt att lita på det vi åstadkom under 2017. Lita på att det arbete vi gjort skall stödja implementeringen på bästa sätt. Jag känner stor tillförsikt att det kommer gå väldigt bra men som jag sa, det är alltid en utmaning med större implementationer. 

Jag gissar att utmaningar är något som trigger dig?  

-Innan jag började på företaget visste jag att Xllnc befann sig I en fas av expansion och rollen som erbjöds var i sammanhanget viktig så visst triggas jag av utmaningar, absolut. Det var hela anledningen till att jag valde att kliva ombord på Xllnc resa i det här skedet som Xllnc som bolag befinner sig just nu, det är en otroligt spännande tillväxtresa.  

Följ Xllnc blogg!