17.11.21

Xllnc Advise gör det andra IT företag inte klarar av -på väldigt kort tid

Xllnc Advise BMW Från förändring till funktion BMW Support Service desk Supportfunktion BMW Återförsäljare

Rapport från BMW supportfunktion hos Xllnc Advise.

Supportfunktion för BMWs återförsäljare sköts av Hampus Lindgren och Arvid Hellman. Supporten har varit igång i två år och idag har man en bra bild av vilka utmaningar som finns i branschen, behov och lösningar. 

  • Hampus och Arvid Advise 2.jpeg- Det vi ser är att många återförsäljare inte har någon kontroll. Problemen löser sig inte trots att man vänder sig till den interna IT-supporten berättar, Hampus Lindgren, Service Delivery.

Varför är er supportfunktion en utmaning för en traditionell IT-support?

  • BMW miljön är väldigt specifik i hur den är uppbyggd och vilka benämningar man använder. Den är som ett helt nytt språk som skiljer sig från vanlig IT, förklarar Arvid Hellman, Service Delivery.

I dag finns 62 BMW återförsäljare i Sverige och det är en bransch som expanderar. 

Vilka är de vanligaste ärendena hos just Xllnc Advise funktion för BMW återförsäljare? 

- De vanligaste incidenterna är mjukvarurelaterade. Det kan t.ex. röra sig om att information inte skickas som den ska till den centrala databasen, det är alltså sällan hårdvaran som fallerar, förklarar Arvid.

- Ett annat exempel är problem med diagnostisering och programmeringssystem. Här har vi som specialister på BMW miljön både bredare och djupare kompetens och kan snabbare göra korrekta analyser och åtgärda, berättar Hampus.

Beskriv komplexiteten i just BMW supporten?

ISPI-Next miljön fungerar i ett nätverk där olika komponenter och noder hänger samman, en komplex uppbyggnad. Det är många aktörer involverade i en och samma återförsäljare, det kan vara vår IT, intern IT, FordonsData och BMW AG, förklarar Arvid.

-Med erfarenheten vi har idag vet vad som förväntas i ett ärende och därmed slipper kunden ärende-pingis fram och tillbaka. Värdet hos oss är att vi har second-line kompetens i svaret vilket innebär en väsentligt högre lösningsgrad i första samtalet.

 Följ Xllnc blogg!