Utveckling av den digitala arbetsplatsen utmanar traditionella lösningar

ÄMNEN: Xllnc Nordic Den digitala arbetsplatsen Digitala arbetsflöden

”Låt oss börja med att definiera begreppet kontroll.” Detta är en standardövning där kunden behöver hjälp med att få en överblick av varför de använder sig av pappersburna processer."

Whatsnew.jpgEn dag på jobbet. Möte med partner för en kort genomgång. Vi skall snart iväg till kund där vi behöver få en bättre förståelse om kundens upplevda problem med deras utskriftsmiljö.

Väl framför kundens representanter, beskriver dom på ett mycket professionellt sätt syfte och mål med mötet. ”Hur kan Xllnc hjälpa oss med att få kontroll?” Ansvariga inom IT, användarnära tjänster och drift, uttrycker en klar önskan om en stabilare lösning, få kontroll över kostnader och samtidigt öka tillgängligheten.

Skönt, rakt på sak. Kunden har en förståelse om att det krävs förändring.

”Låt oss börja med att definiera begreppet kontroll.” Detta är en standardövning där kunden behöver hjälp med att få en överblick av varför de använder sig av pappersburna processer. 

När jag börjar ställa grundläggande frågor om deras nuvarande utskriftssituation börjar kundens representanter söka ögonkontakt med varandra. Blickarna är väldigt avslöjande. ”Jag har ingen aning” i kombination med ”har någon av er koll på detta?”

Snart förstår kunden att ”vi måste engagera de operativa enheterna. Vi behöver få en bättre förståelse av specifika behov inom deras verksamheter”.

Ett annat område där kunden behöver vår hjälp är att sätta prioriteringar i deras kommande planering om hur de skall hantera utmaningar och implementation.

Nästa steg innebär faktakontroll via datainsamling före analys och rekommenderad lösning. Här måste kunden bidra med att fastställa deras huvudprioriteringar för att vi skall nå en gemensam målbild.

Nu tas det första beslutet. Datainsamling för förstudie skall levereras av Xllnc. Under tiden så fylls mötesrummets whiteboardtavla med ord som:

 • Pris
 • Hårdvara
 • Förbrukningsmaterial
 • Tillgänglighet
 • Driftsäkerhet
 • Upptid

Precis de ord som brukar hamna på tavlan. Alla baserade på historiska mätvärden. Men det krävs bara en enkel fråga för att få deras tankar på rätt spår. ”Är dessa ord verkligen representativa för en digital och mobil arbetsplats?”

Efter en stund blir kunden medveten och identifierar nya viktiga ord som de initialt förbisett. Orden får nya ersättare. Vi strukturerade alla nya ord och i detta fall blev följande parametrar skallkrav i deras framtida lösning:

 • Konsolidering
 • Mainframeintegration
 • Molnintegration
 • Säkerhet
 • Mobilitet
 • Enkelt
 • SaaS
 • Hållbarhet
 • Kostnader

I detta fallet, för en kund med över 5000 anställda utspridda på många lokalkontor och med ovanstående skallkrav blev en lösning från Ubiquitech det naturliga förstahandsvalet.

Gruppen var glatt överraskade över hur de förhållandevis snabbt ökat sin generella förståelse om möjliga lösningar. Det råder en känsla av att ha lärt sig något nytt och att gruppen kommit fram till välgrundade beslut. Kunder kommer ofta med kommentarer i stil med ” vi var helt omedvetna om dessa nya lösningar”.

Men för att parafrasera och samtidigt hedra vårt tids store edutainer Hans Rosling:

”The problems is not ignorance. The problem is pre-concieved ideas.”

 


 

Följ Xllnc blogg!

Dela: