Säkerställd kvalitet i alla led

Xllnc kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001och innehåller rutiner, kontroller och regler som säkrar kvalitén i alla våra produkter och tjänster.

ISO 9001 är en internationell standard för att säkerställa kvalitetsledning. Xllnc har varit certifierat mot standarden ända sedan 1997 – kvalitetsarbetet är något vi inte bara prioriterar, det är något vi är stolta över.

Principerna som ISO 9001 bygger på ska säkerställa att den certifierade organisationen både utgår från kundens behov och samtidigt vidareutvecklar de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Lever upp till kraven

Som certifierat företag lever Xllnc upp till standardens samtliga krav, totalt över 50 stycken. Dessa utgår i sin tur från sju grundprinciper som rör:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

För Xllnc innebär detta bland annat att vi alltid ska arbeta för goda relationer med våra kunder och leverantörer, inte minst genom att ge snabb och korrekt information om våra tjänster och produkter.

Effektiv organisation

Vi har en effektiv, kvalitetsmedveten organisation som säkerställer konkurrenskraftiga priser och felfria leveranser. Vi har givetvis för avsikt att uppfylla alla myndighetskrav och ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete mot såväl kunder som leverantörer.

Att kvalitetsarbetet gett resultat är tydligt. Under 2015 hade vi inom Life Cycle Management en leveranssäkerhet på hela 99.93 procent. Och vi uppfyller med råge SLA (Service Level Agreement) gällande upptid på skrivare.

Kvalitet lönar sig, det vet vi på Xllnc.