Resurshantering är en naturlig del av hela vår leverans

Som en del av vår miljöpolicy arbetar vi hela tiden med att integrera miljötänket i hela vår verksamhet och är certifierade enligt ISO14001.

I våra helhetslösningar är ett hållbarhetsarbete en naturlig del av både leverans och arbetsprocess. Hela verksamheten präglas av omtanke om vår gemensamma miljö. Det här innebär bland annat att:
 
  • Vi verkar för att ständigt minimera vår egen miljöpåverkan.
  • Vi arbetar proaktivt med att förebygga föroreningar.
  • Alla våra produkter ska i så stor utsträckning som möjligt vara återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara.
  • Vi återanvänder så mycket IT-utrustning som det är möjligt.
  • Vi följer givetvis samtliga gällande miljölagar och förordningar.
Alla insatser – stora som små – behövs för att vi ska kunna ta hand om vår gemensamma miljö på bästa sätt.
För oss på Xllnc är det självklart att alltid försöka förbättra och utveckla vårt miljöarbete.