Hur implementerar man strukturer och processer som tillvaratar innovationsförmågan i en organisation?

    
   Alla pratar om nödvändigheten av innovation, men hur omsätter man det i praktiken?
    
   Xllnc har med hjälp av Innovation360 gjort en innovationsmätning där både ledning och medarbetare skattat företagets förmågor att driva innovation. Resultatet av denna mätning har legat till grund för Xllnc införandet av Ideation360 plattformen, berättar Victor Uland CTO
    
   Vi stämde träff med Sofie Lindblom, VD och grundare av plattformen Ideation360, en verktygslåda av tjänster som stödjer integrationen genom metodik, processer och implemmentation. 
    
   Det var när Sofie Lindblom var ansvarig för innovationsstrukturer globalt på Spotify som hon fick idén som utmynnade i uppstarten av Ideation360, för bara 18 månader sedan. Ideation360 ingår i koncernen Innovation360 och har idag kunder över hela världen, målsättning är att bli världsledande.
    
   Genom att använda Ideation360 metodiken som en naturlig del i vår tjänsteutveckling har vi på kort tid hitta ett flertal spännande utvecklingsområden inom tidsramen 1-3 år, förklarar Mattias Nyman Head of Marketing & Product Management.
    

   Har du frågor kring hanteringen och managering av organisationens hårdvara:

   • Managering
   • Automatisering
   • Cirkulär ekononomi
   • Säkerhet

   Kontakta Xllnc för mer information

    

   "Visionen för hela koncernen är att hjälpa organisationer att bygga sin innovativa kapacitet så att de kan växa och öka sin vinst på ett hållbart sätt. Vi tror att genom att göra detta kommer organisationer med muskler bidra till att adressera FN:s globala utvecklingsmål för 2030."

   Sofie Lindblom, grundare and VD Ideation360