Arbetsplats som tjänst


En komplett lösning som inkluderar hårdvara och tjänster med kostnadskontroll.

 

Det här är Arbetsplats som tjänst


Både för stora och små organisationer kan uppdatering av utrustning var tredje till fyra år innebära betydande kostnader, särskilt när man inkluderar relaterade utgifter för hantering, distribution, utbildning, support, återtag och bundet kapital.

Arbetsplats som tjänst hjälper er att minimera dessa kostnader genom att ta standardiserad hårdvara (t.ex. datorer,  surfplattor,  mobiltelefoner och kringutrustning.

och kombinera det med tjänster och erbjuda det för en månatlig förutsägbar kostnad. Detta ger dig ett kontrakt med en partner för er livscykelhantering av utrustning.

Till skillnad från leasing, får du en helhetslösning som möjliggör flexibilitet för att skala hårdvaran över tid. Du lämnar utmaningarna till Xllnc, så att ni kan hålla er fokuserade på er kärnverksamhet.

Förenkla hantering av IT-livscykeln


Förenkla hantering av IT-livscykeln


"Som tjänst" är framtiden!

När affärsmodeller förändras och produktutbudet ökar kommer ni ställas inför resurskrävande utmaningar.

Vi har utvecklat en tjänst för att ge er kontroll och flexibilitet som inte erbjuds med traditionella inköpsmodeller.

Cirkulär Ekonomi


Cirkulär Ekonomi


Cirkulär ekonomi minskar avfall och ökar återanvändning.

I en cirkulär ekonomi tillverkas, används, återvinns produkter istället för att kasseras och skickas till avfall. I denna modell extraheras den största mängden värde från en resurs under användning. Sedan i slutet av sin livslängd återvinns, renoveras och omfördelas resursen. Detta driver större resursproduktivitet, gör företag mer konkurrenskraftiga och skapar nya tillväxtmöjligheter.

Efterfrågan på en mer cirkulär ekonomi har gett upphov till "Som tjänst" eller användningsmodeller sett över många branscher där användaren bara betalar för vad de behöver, när de behöver det och returnerar tillgångarna eller resurserna när de har fyllt sitt syfte.

Affärsfördelar


Affärsfördelar


Många organisationer är skyldiga att utsätta sig för enorma investeringar i förväg när de uppdaterar sina enheter och har helt enkelt inte extra kapital att spendera på aktiviteter som inte driver intäkter, vilket tvingar dem att senarelägga uppdateringen av sina arbetsverktyg på bekostnad av produktiviteten.

Med "som tjänst-modellen" kan du flytta stora IT-budgetanslag till mer hanterbara kassaflöden under en planerad tidsperiod. Det presenterar också en lägre total kostnad för äganderätt (TCO) för beslutsfattarna och gör att de kan fatta mer strategiska beslut angående organisationens framtida investeringar.

 

Ladda ner våra informationsblad


Spara pengar, tid och minska den dagliga belastningen med hjälp av Arbetsplats som tjänst

Arbetsplats som tjänst - Klient
Ladda ner PDF
Arbetsplats som tjänst - Mobil
Ladda ner PDF

Spara pengar, tid och minska den dagliga belastningen med Arbetsplats som tjänst


Arbetsplats som tjänst tar enkelhet och effektivitet till nästa nivå. Vi arbetar med er för att sätta den bästa uppdateringsstrategin på plats för era enheter, minimera din hantering och maximera era besparingar.

 

Vill du veta mer?


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, fyll i formuläret.

Fredrik Spilsberg

Country Manager Sweden
+46(0)70-508 72 10