Xllnc Value Recovery


Återvinning och återanvändning av din gamla it-utrustning

Ta vara på värdet på din IT-utrustning


Hanteringen av den egna IT-utrustningen är ofta tidskrävande och tar mycket kraft och resurser från ett stort företag, inte minst när den har blivit föråldrad och ska bytas ut.

Informationssäkerheten är också en viktig faktor att ta med i beräkningen då känslig data måste hanteras med stor varsamhet. Utrustningen ska inte vara spårbar och information får inte hamna i fel händer. 

Slutligen finns också en avsevärd hållbarhetsfaktor i att återvinna utrustning och låta den få ett nytt liv på en andrahandsmarknad.

Vill du veta mer?


Kontakta oss så berättar vi mer