Asset Value Recovery


Återvinning och återanvändning av din gamla it-utrustning

Ta vara på värdet på din IT-utrustning


Vi tar hand om era gamla enheter.

Vi vill göra skillnad, men inte på bekostnad av naturen. Därför är det viktigt att använda enheter kan fortsätta att leva i andra sammanhang. Vi har en egen recycling-avdelning som jobbar med just detta.

Hanteringen av den egna IT-utrustningen är ofta tidskrävande och tar mycket kraft och resurser från ett stort företag, inte minst när den har blivit föråldrad och ska bytas ut.

Vi har ett helhetstänk kring produktens livscykel

Genom vår Recycle-avdelning hanteras all eftermarknad av IT-utrustning. Vi hjälper våra kunder ta hand deras enheter när de nått sitt slut på arbetsplatserna.

Därefter ser vi till att verktygen hittar nya användningsområden eller tas om hand på rätt sätt ur ett miljöperspektiv. Vår ambition är att förenkla, skapa kontroll och miljöanpassa hela IT-hanteringen och bidra till en hållbar konsumtion 

Återanvändning av IT-utrustning


Elektroniskt avfall


Elektroniskt avfall


Har du gammal it-utrustning (laptops, smartphones, skärmar) som du vill bli av med? Vi hjälper er att få ut maximalt värde ifrån dessa genom att ge dem ett andra liv.

 

 

 

Värdet på ditt avfall


Värdet på ditt avfall


Elektroniskt avfall innehåller vanligtvis livskraftiga enheter och komponenter som kan återvinnas och återanvändas i andra enheter eller säljas som reservdelar. Vi identifierar, extraherar, utvärderar och reparerar dessa objekt.

Säkerhet


Säkerhet


Vi är certifierade enligt ISO27001.
Vi använder BLANCCO, världens främsta verktyg, för radering av produkter med minnesmedia.
För varje raderad produkt bifogas ett raderingsintyg.

 

När du vill bli av med gamla enheter kan vi få ut maximalt värde genom att ge dem ett nytt liv.


Enkelt och smidigt


Enkelt och smidigt


  • Vi levererar ett säkerhetsskåp/returemballage
  • Ni lägger in utrustningen 
  • Skåpet transporteras till vårt Recycle-center
  • Varje enskild enhet raderas, värderas och rengörs 
  • Din utrustning säljs eller återvinns
  • Du får ersättning och raderingscertifikat.

Ladda ner vårt informationsblad


Här kan du ladda ner pdf som kort beskriver vår återtags-process.

Återtag
Ladda ner PDF

Hur mycket är din utrustning värd?


Kontakta oss för återtag av din it-utrustning.