Multimedia


Audio & Video 

 

 

Idag känner 69% av medarbetarna att deras möten är ineffektiva och slöseri med tid. Se till att din organisation har en mötesrumslösning som ökar samarbetet snarare än att hindra det


Xllnc erbjuder kompletta lösningar inom audiovisuell teknik. De lösningar som var nyast och bäst när ni en gång började använda mötesrummet har nu svårt att fungera ihop med mötesdeltagarnas bärbara teknik, samt möter inte längre de behov ni har för effektiva och behagliga möten. Det behövs nya lösningar och idéer. Vi har dem.

Vill du veta mer?


Vår kunniga personal hjälper dig hela vägen till färdig lösning och ger dig löpande stöd. Ring 08- 736 18 00 eller låt oss kontakta dig!