16.10.12

5 snabba till Oscar Berg om ”Den digitala arbetsplatsen"

Xllnc Nordic Den digitala arbetsplatsen Föreläsare

Oscar Berg är digital verksamhetsdesigner och vd på Unicorn Titans. I oktober släpper han boken ”Den digitala arbetsplatsen" samma dag är han Keynote speaker på invigningen av Xllnc nya Logistikcenter i Växjö den 20 oktober.

 1. Varför skrev du boken?

oscar_berg-1.jpegEn väl fungerande digital arbetsplats är en förutsättning för att en organisation ska lyckas med digitaliseringen av sin verksamhet. Det gäller att få ut mer av potentialen hos varje medarbetare och arbetsstyrkan som en helhet för att snabbt kunna möta och överträffa kundernas förväntningar. Som organisationer behöver vi bli mer produktiva, snabbrörliga och innovativa på samma gång. Det kräver smarta digitala arbetssätt och en digital arbetsplats som stödjer detta och lyfter medarbetarna. 

Men, de digitala arbetsmiljöer som många organisationer erbjuder idag leder till motsatsen – frustration, ineffektivitet och dålig förmåga. Detta beror på att de har vuxit fram som en stad utan stadsplanering, utan en tydlig behovsbild och styrning. Åtminstone har de inte planerats för de människor som ska arbeta i dem.

Fler och fler organisationer förstår detta, men de vet inte var de ska börja eller hur de ska arbeta för att förändra den. Vår bok ger dem just detta. Ett praktiskt och strukturerat tillvägagångssätt för att förändra den digitala arbetsmiljön så att organisationen får rätt förutsättningar att digitalisera sin verksamhet.

  1. Har inte arbetsplatsen varit digital länge nu, eller vad är det som händer?

Vi har haft verktyg och system, men varken enskilda verktyg och system eller den digitala arbetsmiljön som en helhet har varit utformad utifrån hur vi som individer och kollektiv ska kunna arbeta smartare och digitalt först. Det traditionella och fortsatt dominerande synsättet är att man upphandlar IT-system för att stödja processer eller verksamhetsfunktioner. Det sker utan designtänkande, helhetssyn och användaren i centrum. Fortsätter man med detta är det som att hälla bensin på elden. För varje nytt system eller verktyg som införs förvärras situationen, även om intentionen med det är att förbättra. Därför definierar vi den digitala arbetsplatsen som motsatsen till detta: en medvetet utformad digital arbetsmiljö, utformad utifrån en helhetssyn och med användaren i centrum.

  1. Kan vi verkligen skilja på det som är en plats för arbete och en plats för privatliv, flyter de inte ihop? Och är det verkligen en plats?

- Arbetet är för de flesta inte längre en plats. Inte heller privatlivet. Vi kan arbeta på olika platser och vi kan leva vårt privatliv på olika platser. Vi kan ju sitta hemma vid matbordet och arbeta och på motsvarande sätt handla mat på nätet när vi är på din arbetsplats. Vi kan också växla mellan arbete och privatliv inom loppet av en sekund. Oavsett om det vi vill göra handlar om arbete eller privatliv är det viktigt att vi har möjlighet att göra det i de situationer vi befinner oss och på det sätt som krävs.

 De flesta av oss har ännu inte börjat tänka digitalt utan tänker fortfarande på arbete och privatliv som något kopplat till fysiska platser. Men en plats behöver inte alls vara fysisk. En plats är per definition ett avgränsat område, i det här fallet ett abstrakt sådan som avgränsar det vi behöver för att göra vårt arbete från det som rör annat, till exempel privatlivet.

Begreppet ”den digitala arbetsplatsen” har en viktig roll eftersom det sätter ord på något som annars blir väldigt abstrakt och svårt att greppa om. Vi behöver för att vi ska kunna se helheten och skapa en miljö som är sammanhängande och väl fungerande.

  1. Vilka är de tre vanligaste utmaningarna i digitalisering av en arbetsplats?

Den största utmaningen är alltid kulturen och medarbetarnas förståelse för och inställning till den förändring som krävs, från ledningen till golvet.

Sedan är det hur man hanterar komplexiteten, fragmenteringen och alla beroenden som finns. Det krävs en att organisationen skaffar sig en helhetssyn och en gemensam vision, begreppsvärld, styrning och samordning. Alla måste arbeta mot samma övergripande mål för att undvika samma typ av suboptimering som skapat de problem som nu behöver åtgärdas.

Slutligen är en stor utmaning att förstå olika användarnas behov i olika situationer och att hela tiden behålla fokus på användarna. Annars hamnar man ofta tillbaka i tron och förhoppningen om att ett system eller verktyg ska lösa alla problem på något ”automagiskt” sätt. Det är och förblir en ren villfarelse.

  1. Vad är det mest fascinerande med den just nu pågående digitala transformationen av arbetsplatsen, vad siar du för de kommande tre åren?

Det jag personligen tycker är mest fascinerande är det skifte i tankesätt och ledning som krävs för att man ska lyckas. Och mod. Man kan behöva omkullkasta många befintliga antaganden, lösningar och arbetssätt för att istället tänka om från början. Digitalisering handlar om att ställa sig frågan: hur kan vi skapa värde om vi tänker digitalt från början och spelar efter de digitala spelreglerna för värdeskapande?

Det är inte bara i utvecklingen av kundmötet och erbjudandet till kund som en organisation behöver tänka så, utan även när de utvecklar den egna verksamheten. Och där är den digitala arbetsplatsen central när det gäller den egna förmågan till digitalisering. De närmsta tre åren kommer vi börja se vilka organisationer som klarar göra detta skifte i tankesätt och ledning.

 
För nyheter kring den digitala arbetsplatsen:

Följ Xllnc blogg!