17.07.17

Almedalen 2017: Scaleups - Lilla Sverige spelar i samma liga som de största ekonomierna i Europa

Almedalen 2017

Det går bra för Scaleups i Europa och inte minst i Sverige där företag som Spotify, Klarna och iZettle är bland de starkast lysande stjärnorna. 
I motsats till Silicon Valley, där 2 av 3 startups är konsumentorienterade är de Europeiska bolagen övervägande B2B (58%). (European Scale up Report)

Först en definition av vad en Scaleup är för något. En Scaleup är i grunden en lokal Startup redo at skala upp internationellt. Annika Lidne, som är medgrundare av Startupen Dramatify och huvudförfattare till Startupmanifestet samt Senior Advisory Board member i SUP46, modererade under Almedalsveckan debatten om talangförsörjning i Startups.

- Vad gäller definitionen av en Scaleup så är det viktigt att förstå att det inte handlar om ett traditionellt företag som har möjlighet att växa. Ta tillverkningsidustrin som exempel, så fort du har tillverkning så betyder det att du måste betala mer för tillverkningen. En Startup handlar i huvudsak om techprodukter och tjänster med en skalbar och repeterbar affärsmodell som i bästa fall kan skala fort men som inte kräver så mycket mer resurser, för att i nästa skede bli en Scaleup.

Framgångsrik digital transformation av bolag i syfte att digitalisera verksamhet och tjänster förutsätter en ny typ av organisationer där Starups och Scaleups ofta är förebilder.

Våren 2017 aktiverades Xllnc International med syftet att fungera som en innovationshub för samtliga bolag inom Xllnc bolagsgrupp, både i och utanför Sverige. Xllnc International samlar kompetenser som jobbar kors över de olika bolagen, silos och avdelningar för att möjliggöra det alla pratar om – innovation. Fokus ligger på ledarskap, tjänste- och affärsutveckling samt kommunikation, och att skapa kommunikationsvägar och processer för att möta medarbetare, kunder och marknad på ett snabbt, relevant och effektivt sätt.

Jag stämde träff med Jonas Almeling, grundare av Startup Grind i Norden och Head Innovation & Ecosystems på Business Sweden, som fanns på plats under Almedalsveckan, för att få hans reflektioner kring Almedalsveckan och Sverige ur ett Scaleup-perspektiv. 


Note: Startupmanifestet har används av Näringsdepartementet som en checklist de senaste åren.

Följ Xllnc blogg!