17.03.29

"Det finns ingen konflikt mellan hållbarhet och avkastning – snarare tvärtom!"

Seminarium Xllnc Finance Hållbarhet Finansiering

Gör man rätt så är hållbarhet en förutsättning för avkastning på lång sikt, det säger Mats Andersson tidigare VD för Fjärde AP-fonden, idag vice ordförande för Global Challenges Foundation.

Vilka fördomar hör du gällande hållbarhet i relation till avkastning?
Man tror att hållbarhet är välgörenhet och att det är något som man gör för att göra gott utan för att det ser bra ut, men så är det inte längre.

Hur har det förändrats?
När du ska göra något kortsiktigt, kanske på ett års sikt spelar hållbarheten inte någon speciell roll. Skillnaden är att idag finns ett långsiktigare perspektiv jämfört med tidigare. Hållbarhet skapar bättre lönsamhet och lägre risk på lång sikt, något som det idag finns flera exempel på, där ett är pensionsindustrin som jag själv företrädde en gång i tiden.

Ja, som tidigare VD på Fjärde AP-fonden var du med och tog fram idéer för hur man som långsiktig investerare kan vara med och göra skillnad genom att hantera klimatkrisen, berätta.
Under min tid som VD på Fjärde AP-fonden, under klimatmötet i New York 2014 uppmanades vi av Ban Ki-moon att försöka samla pensionskapital som skulle användas i syfte att minska klimatpåverkan i pensionsfondernas investeringar. 

Kan du ge några fler exempel?
Under de senare 5-6 åren finns det flera bevis på att det går att tjäna pengar på att agera hållbart. Det finns flera olika sätt; att sälja ut bolag som är starkt exponerade mot fossila bränslen, sänka koldioxidavtrycket i sin börsportfölj, investera i förnyelsebar energi och försöka påverka bolag att som ägare på ett bättre sätt hantera klimatfrågan. Det viktiga är att man inser att klimatfrågan är en risk och bör hanteras som en långsiktig investerare.

Afrikabild7.pngIdag ägnar du en stor del av din tid åt hållbarhetsarbete?
Det stämmer. Jag är sedan ett år tillbaka vice ordförande i Global Challenges Foundation, en svensk stiftelse som jobbar med att förbättra global governance – alltså styrning. I dag är de flesta medvetna om de stora risker som finns; klimat, kärnvapen, pandemier och AI, risker som är genuint globala. Problemet uppstår när du ska försöka hantera den här typen av risker eftersom det inte finns någon verktygslåda att använda sig av.

Vad gör Global Challenges Foundation?
Vi upplyser om de stora risker som finns, hur omfattande de är globalt och uppmuntrar till debatt kring nya modeller. Nyligen lanserade vi en pristävling ”The New Shape” som lanserades globalt där det är fritt för vem som helst att komma upp med en ny global världsordning. Den som kommer upp med något riktigt, riktigt bra kan få pris på 5 miljoner dollar.

Det gäller att vara innovativ? 
Vi har inga förutfattade meningar om hur en ny modell ska se ut, vi vill uppmuntra alla oavsett bakgrund att fundera på lösningar i denna viktiga fråga.

Och om vi inte agerar, vad händer då?
De kommande 50 åren kommer på ett avgörande sätt bestämma de följande
10 000 åren. Jag vill gärna återknyta till vad Al Gore alltid brukar säga och något som jag själv hela tiden kommer tillbaka till, och det börjar med att vi tittar framåt i tiden ca 30 år när våra barn är vuxna. Med utgångspunkt från hur vår värld ser ut då kommer de att ställa tre viktiga frågor till oss. Den första kommer vara om vi kände till klimat hotet, den andra om vi gjorde något och det och den tredje om vi hade mandat att göra något?

Och..?
Alla har mandat att göra något, inte minst beslutsfattare i stora företag och organisationer.

Följ Xllnc blogg!