17.03.22

Djävulen finns i detaljerna

IT Outsoarcing Leverans Den digitala arbetsplatsen

Hur helheten avgörs av de små detaljerna och när de sista timmarnas arbete belönas högt. 

Enligt Wikipedia; Idiomet "djävulen finns i detaljerna" refereras till en fångst eller mystiska element som finns dolda i detaljer, vilket innebär att något kan tyckas enkelt vid en första anblick men tar mer tid och ansträngning att slutföra än väntat. Uttrycket härrör från den tidiga frasen "Gud finns i detaljerna" som betyder att vad man än gör bör det göras noggrant; dvs. detaljerna är viktiga. 

klockaglobe2.jpgSamordna motsatta perspektiv 

Idag förväntas vi se helheten, förstå global påverkan och skapa distruptiva lösningar för framtida behov. Det finns också ett större tryck på färre människor som skall göra mer, vilket innebär att vi behöver optimera, digitalisera och standardisera. 

På samma gång, och kanske just på grund av detta tryck är detaljerna i varje projekt, process och uppgift mer avgörande än någonsin för att uppnå bästa resultat. 

Att säkra detaljerna 

Med en bakgrund inom den globala IT-distributionen, är jag väl medveten om att detaljerna är mer viktiga i vissa affärer jämfört med andra, jag är dock övertygad om att i en tid präglad av digitaliseringen blir detaljerna mer och mer viktiga i alla branscher. Och att medarbetarna inom organisationen är nyckeln till framgång. 

Bristen på att säkra detaljer kostar företag och samhället enormt mycket tid och pengar, och det gäller alla områden. De flesta av oss är väl medvetna om hur bra projekt med hög nivå, fantastiska idéer och initiativ förvandlas till smärtsamma upplevelser. 

Här bara ett par projekt jag kommer att tänka på: 

  • Hur små detaljer i offentliga upphandlingar har stor inverkan på resultaten. 
  • Hur en tunnel i Sverige är försenad i 18 år med en kostnad som är tio gånger högre än förväntat, orsakat av många, många "små" missade detaljer. 
  • Hur en IT-distributör som gör exakt samma sak som en annan distributör, växer dubbelt så snabbt och med bättre marginaler, främst på grund av effektiviteten i detaljer. 

 Att lära sig den hårda vägen 

Vi har alla erfarenhet av projekt, mer eller mindre framgångsrika, där vi vet att resultatet legat i hur väl man presterat gällande de små detaljarena. Detta har lett till en utveckling av systemdrivna och digitala sätt att interagera. Checklistor, tydliga strukturer, kontrollfunktioner och öppna processer har minskat riskerna för att missa detaljerna, men det har också med människor att göra. 

Organisationen och dess medarbetare 

Människorna som vet när de ska sätta in de extra timmarna för att slutföra en uppgift, de som skrapar på ytan för att hitta den svagaste länken. Människorna som kan ta de svåra besluten och prioritera de viktiga frågorna, de som inte lämnar saker hängande. Utan empiriska bevis, så är det min övertygelse att de sista 10% av att slutföra en uppgift adderar ett värde till slutresultatet, mer än de första 50%. 

Så, vilken typ av människor pratar vi om? Jag har sett dessa färdigheter i många olika slags personer, i alla situationer. Och de sticker ut i jämförelse med sina kollegor, just på grund av förmågan att aldrig missa detaljerna. 

En tidigare chef sa till mig; Martin, vi söker efter människor som har förmågan att vara som en delfin, som kan se saker från ovan, men som även dyker ner och ser saker från botten. 

Mycket sant och värdefulla tips, så tack Mark Keough, jag minns fortfarande detta. 

Låt oss fortsätta med de stora planerna och visionerna för tillväxt och expansion samt göra rätt prioriteringar. Och sist men inte minst, att vara noga med... pacman-145854_1280-1.png

Följ Xllnc blogg!