19.11.18

IT-utrustning får nytt liv genom Replaces återtagstjänst

Hållbarhet

Xllncs förvärv av det estniska bolaget Replace, specialiserat på återtag, kommer att stärka Xllnc lifecycle management-erbjudande markant. Tillsammans tar bolagen en ledande position inom hållbar IT i Norden genom att hantera hårdvaran genom hela livscykeln och ge företag möjlighet till ett mer effektivt utnyttjande av deras IT-investeringar.

– Vi ser även ett miljömässigt värde i att kunna återanvända IT-enheter, istället för att skrota dem när man köper en ny, säger Jörgen Berg, vd för Replace.

 

Sedan starten i Estland 2016 har Replace vuxit till att idag ha en verksamhet med omkring 270 anställda och en omsättning på runt 800 miljoner kronor. Genom sin återtagstjänst erbjuder Replace säker hantering av elektronisk utrustning genom att radera, renovera och sälja vidare begagnad IT-utrustning. Bolaget startades utifrån ett behov av en kvalitativ produkt till ett lägre pris, samtidigt som miljöpåverkan av produkterna minskar om de används igen.

– Skulle de produkter vi renoverat skrotats och ersatts av nytillverkade produkter hade det resulterat i ett ökat koldioxidutsläpp med 300 000 ton, säger Jörgen Berg.

 

Hur en IT-produkt får nytt liv

När en kund lämnar in sin dator, telefon eller surfplatta till Replace registreras produkten och genomgår en kvalitetsbedömning. Därefter raderas all data på produkten med olika typer av program. Om produkten av någon anledning inte går att starta eller låsa upp, skrotas de komponenter som innehåller data, till exempel hårddiskar och moderkort. Övriga delar används som reservdelar för att maximera återanvändandet som ett alternativ till skrotning. Fungerar produkten som den ska så rengörs den och batteriet kvalitetstestas. Sedan görs ytterligare en kontroll så att all information är raderad, innan produkten går vidare in i säljlagret och kan återanvändas.

– Radering av data sker normalt i flera steg. Först görs en fabriksinställning, därefter en radering med extern programvara där ett certifikat produceras som verifierar att radering gjorts. Självklart följer vi de miljökrav som finns enligt WEEE och regelverket kring GDPR, säger Jörgen Berg.

 

En helhetstjänst med återtag

Att gå ihop med Xllnc ser Jörgen Berg som en stor möjlighet att tillsammans utveckla marknaden för hållbar IT-användning och utveckla IT-återtagstjänsten. Tillsammans tar Xllnc och Replace ett grepp om hanteringen av olika IT-enheter och tjänster genom hela livscykeln. Företag erbjuds nu en miljömedveten och kostnadseffektiv tjänst som inkluderar både arbetsplats som tjänst och återtag av de IT-enheter som används. Det finns även möjlighet för kunder att själva återanvända sina produkter på andra avdelningar i företaget och förlänga livslängden för redan gjorda IT-investeringar.

– Det är mycket spännande att gå ihop med Xllnc. Tillsammans kommer vi att skapa en ny unik tjänst som bidrar till ökad kontroll över kostnader och miljöhantering av företagets IT-resurser, avslutar Jörgen Berg.

 

Hopslagningen av Xllnc och Replace kan sammanfattas i 3 tydliga kundvinster:

  • Helhetsgrepp av hela IT-enhetens livscykelhantering med återtag i egen regi
  • Kostnadseffektivitet genom utökat användande av gjorda investeringar
  • Miljövinster genom ökad kontroll av företagets IT-resurser

Utöver detta är både Xllnc och Replace certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet), för att säkerställa högsta standard.

replace-Kullamaa-0012-3U5A0110(1)

Jörgen Berg, VD Replace