20.04.08

Se över er printmiljö och gör stora besparingar

Många företag och organisationer betalar alldeles för mycket för sina printtjänster. Skapa kontroll över era kostnader genom att ta hjälp av en expert. Här samlar vi våra bästa tips på hur du minskar dina kostnader. 

Det är alltid läge att se över era kostnader och säkerställa att ni som företag använder er av det mest kostnadseffektiva alternativet. Printtjänster är ett typexempel på något som många företag betalar för mycket för. Genom att ta hjälp av en printexpert kan ni som företag i flera fall spara in på 30–50 procent av kostnaderna för skrivare och printservrar. Så här gör vi för att hjälpa er ta kontroll över er printmiljö.

Nulägesanalys
För att hitta de bästa lösningarna som passar just ert företag gör vi först och främst en nulägesanalys.
Då tittar vi bland annat på er nuvarande kostnad och kapacitet, och väger det mot företagets storlek och behov. Har ni rätt antal enheter som motsvarar behovet? Betalar ni för funktioner som ni inte behöver i er verksamhet? Med hjälp av nulägesanalysen kan vi sedan tillsammans med er skapa en bild för hur printmiljön borde se ut och vad vi kan göra för att hjälpa till.

Bygger en ny lösning
Vi skräddarsyr en printmiljö efter ert företags förutsättningar och behov. På så sätt får ni kontroll över era kostnader och betalar för de tjänster och enheter ni faktiskt använder. Tillsammans med er ser vi även över rutiner kring utskrifter på företaget. I många fall går det att övergå till digitala lösningar för dokumentprocesser som drar ner på antalet utskrifter som görs. På så sätt kan ni  sänka era kostnader samtidigt som ni gör en tjänst för miljön.

Jobba proaktivt
Efter det att nulägesanalys gjorts och en ny lösning designats och levererats så är det viktigt att kontinuerligt jobba och utveckla den nya printmiljön. Behovet av utskrifter förändras med tiden, både i takt med att företag förändras och med att allt fler processer digitaliseras. Xllnc har tydliga samverkansmodeller som gör att vi hela tiden hjälper företag att få ut max av sin investering och hela tiden har en säker och rätt optimerad lösning för sina kunder. 

Läs mer om vår printtjänst här

print blogg