17.02.28

Dags att dinosauriern blir en fågel - Asset Finance Management

Xllnc Finance Hållbarhet Finansiering IT finansiering EOL

Allt medan teknologin utvecklas och nya tjänster och lösningar integreras på arbetsplatsen fortsätter finansieringen hos många bolag fungera så som den gjort sedan jag själv började som finanssäljare, på dinosauriernas tid.

Vi kan konstatera att den digitala arbetsplatsen har kommit för att stanna, och fortsätta utvecklas. Som Xllnc Nordic:s VD Gunnar Fransson skriver i sin bloggpost Den digitala arbetsplatsens frammarsch, ställer våra kunder höga krav på att arbetsplatsen har de funktioner och lösningar som ger möjlighet att effektivisera verksamheten och möta sina kundernas krav. Dessutom ska lösningarna som upphandlas vara kostnadseffektiva. 

De tjänster som finns på marknaden idag är förhållandevis nya men den insikt kring effektivitet och resursoptimering i samband med en digitaliserad finansiering är fortfarande i sin linda. 

En digital arbetsplats kräver en digital finansiering 
Allt medan teknologin utvecklas och nya tjänster och lösningar integreras på arbetsplatsen fungerar finansieringen hos många bolag fortfarande så som den gjort när jag själv började som finanssäljare på dinosauriernas tid,1988. Och så har det fortsatt och så ser fortfarande lösningarna ut i många bolag.

Papper, papper, papper 
Vad är det jag talar om? Pappersbeställning, pappersavtal och pappersleveransgodkännande osv. papper, papper, papper. Jag skulle kunna göra listan lång men jag stannar här för att inte tråka ut dig. Det handlar kort och gott om processer som inte är anpassade till den digitala tidsåldern vi nu befinner oss i. Pappershanteringen och kringarbetet är inte bara tidskrävande, omständligt och utan spårbarhet, det är också oerhört ineffektivt ur ett kostnadsperspektiv.   

I takt med att behovet av transparanta lösningar ökar tillgodoser marknaden succesivt efterfrågan genom nya digitala finansieringstjänster 

Ettor, nollor, ettor, nollor 

surförncrop2.jpg

I dag finns lösningar som hanterar all IT-utrustning digitalt - online, där kostnaderna är nedbrutna på användarnivå. Ett smidigt och enkelt sätt att följa upp kostnader och t.ex. dela informationen vidare genom integrerade system. 

Vidare så kan utbyten av enheter på företag idag ske automatiskt, där den befintliga utrustningen raderas på all information för att därefter återanvänds. Ett kvitto på raderingen och miljövinsten kan skickas digitalt om så önskas. 

Digitala finansiella processer går att följa on-line, en typ av processer som även de är spårbara. Något som är extra viktigt när det kommer till mer känslig information, vilket existerar i mer eller mindre omfattning och grad i alla företag och organisationer.

Dinosaurien blir en fågel? 
Jag som har varit med länge i branschen tycker att det är hög tid att lämna dinosaurietiden och börja levla upp och utvecklas in i framtidens digitala tidsålder. Det sägs att dinosaurierna som överlevde, var de som utvecklades till fåglar.    

Väcker det här tankar i dig, känner du igen dig? Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss för att dela och lyfta dina tankar. Vill det sig får vi ny luft under vingarna och utvecklas tillsammans.

Vi skriver kontinuerligt om den digitala arbetsplatsen och välkomnar dig in i dialogen. Du hittar oss här på bloggen och i sociala medier.

 

Följ Xllnc blogg!