19.11.21

Xllnc stöder initiativet #whitemonday – Där cirkulär ekonomi och återanvändning står i fokus

Hållbarhet

Syftet med #whitemonday är att öka medvetenheten om den klimatpåverkan som konsumtion av nytillverkade produkter bidrar med.
– Xllnc ser mycket positivt på initiativet då cirkulär ekonomi med fokus på minskat utnyttjande av jordens resurser är helt centralt i Xllnc verksamhet, säger Stefan Nilsson, hållbarhetschef på Xllnc.

Initiativet #whitemonday lanserades 2017 i Malmö, som en motpol till konsumtionshetsen kring Black Friday. #whitemonday inträffar årligen måndagen innan Black Friday och stöds av hundratals företag. Ett villkor för att ett företag ska få delta i #whitemonday är att de avstår från Black Friday. I stället för att köpa nytt uppmanas människor att reparera, dela på och köpa saker begagnat. Xllnc målsättning är att återvinna hundra procent av kundernas IT-utrustning. Att hjälpa företag återvinna, återanvända och nyttja sin IT-utrustning får stor inverkan på en organisations miljö- och klimatavtryck. Återtag är inte bara en tjänst, det är hela företagets affärsidé och vision.

– Vi uppskattar och stödjer #whitemonday fullt ut. Det är oansvarigt och irrationellt att stödja konsumtion och ett beteendemönster där att köpa nytt är ett mantra. Vi ser idag företag som tar inriktningen på samma sätt som många konsumenter och ”Millenials”, fler och fler organisationer ser fördelarna med Xllnc unika återvinnings / återtagstjänst. Man nyttjar helt enkelt sin IT utrustning som datorer eller mobiler en andra livscykel vilket är både kostnadseffektivt och hållbart säger Stefan Nilsson.

 

#whitemonday hela veckan

I en allt mer miljömedveten värld väljer fler och fler inom både privat och offentlig sektor att satsa på begagnad IT-utrustning. Genom smart återvinning av metaller, reparationer, klimatsmarta transporter och fullt användande av varje enhet kan varje användare minska sitt klimatavtryck.
– Man kan tro att återvinning och cirkulär ekonomi är enkelt. Men för datorer och mobiler krävs säkerställda processer för IT-säkerhet, GDPR, kvalitet, garantier och konsumentsäkerhet. Xllnc är idag ledande på detta och det kräver omfattande stödsystem, smarta IT-lösningar och processer som gör alla parter nöjda och trygga.

Xllnc vill bidra till utvecklingen av framtidens digitala samhälle och initiativet #whitemonday sätter fokus på en cirkulär konsumtion. Hos Xllnc är det #whitemonday hela veckan, varje vecka året om, avslutar Stefan Nilsson, hållbarhetschef på Xllnc.

 

Läs mer om hur Xllnc arbetar med återvinning och återanvändning av IT-utrustning här: https://www.xllnc.com/sv/ateratagochateranvandning

Läs pressmeddelande från initiativtagarna av #whitemonday här: http://www.mynewsdesk.com/se/mks/pressreleases/ut-med-black-friday-in-med-white-monday-2945124