19.10.17

Xllnc förvärvar Replace och tar position som ledare inom hållbar IT i Norden

Xllnc Group AB (“Xllnc”), majoritetsägd av Norvestor VII, L.P., har förvärvat Replace OÜ (“Replace”).

Replace är europas största specialist på återanvändning av IT-utrustning. Tillsammans tar bolagen en ledande position inom hållbar IT med över 1.000 000 hanterade enheter.

Xllnc och Replace kommer tillsammans omsätta 3,2 miljarder SEK under 2019. Xllnc levererar IT-as-a-service och klimatsmart hantering av IT-hårdvara till stora företag och offentlig sektor, medan Replace levererar teknik-återanvändning till stora nordiska och europeiska företag.

Replace kommer att fortsätta existera som en del av Xllnc och de två varumärkena kommer att komplettera och förstärka varandra.

"Vi matchar varandra perfekt. Den globala IT-branschen har idag samma klimatpåverkan som hela flygindustrin, cirka 2% av det totala koldioxidutsläppet. Att minska koldioxidavtrycket genom att förbättra hanteringen av IT-resurser har varit vårt fokus i flera år. Med förvärvet av Replace blir vi den första nordiska spelaren som verkligen erbjuder detta i stor skala", säger Martin Backman, vd för Xllnc.

Replace grundades i Estland 2016 och har sedan dess vuxit snabbt med en kundbas i Norden och övriga Europa. Bolaget har idag 250 medarbetare och en omsättning på över 800 miljoner SEK. Replace erbjuder hantering av elektronisk utrustning genom att renovera och sälja vidare begagnade mobiler och annan IT-utrustning.

"Det här partnerskapet kommer att bli fantastiskt. Vi ser många likheter mellan våra
företagskulturer och det finns många synergimöjligheter som kommer att stärka vårt
gemensamma bolag", säger Jörgen Berg, vd för Replace.

"Klimatförändringar, resurshantering och miljömedvetenhet är av allt större betydelse för alla samhällsaktörer. FN har fastställt ansvarsfull konsumtion och produktion som mål nr 12 på den globala 2030-agendan. Att kunna erbjuda anställda en hållbar arbetsplats är en viktig komponent för att uppnå denna ambition. Med förvärvet av Replace blir Xllnc en livskraftig och tillförlitlig partner när det gäller att erbjuda en arbetsplats som drar full nytta av IT-investeringar, inte bara när det gäller kostnadseffektivitet utan också klimat- och resursoptimering", säger Stefan Nilsson, hållbarhetsdirektör i Xllnc gruppen. 

"Vi är verkligen glada över att få med Replace i vår grupp. Replace kommer att stärka vår förmåga att hjälpa företag att bli mer klimatvänliga och driva utvecklingen av cirkulär ekonomi avsevärt", säger Henning Vold, partner på Norvestor.


För mer information:
Henning Vold, Partner Norvestor
Telephone: +47 908 79 581
Email: henning.vold@norvestor.com 


Martin Backman, CEO Xllnc
Telephone: +46 70 864 42 22
Email: martin.backman@xllnc.com 

logo
Xllnc levererar kompletta tjänster för stora företags och skolors hela IT-livscykeln
Företaget hade en proforma omsättning på cirka 1 800 miljoner SEK under 2018 och
sysselsätter 300 personer. Xllnc gör det möjligt för stora företag och institutioner att hantera sina fysiska IT-tillgångar för att maximera deras användning och förbättra kvaliteten och effektiviteten.

Läs mer på www.xllnc.com 

norvest-logo-file
Norvestor är ett ledande private equity företag med inriktning på lägre Mid-end företag på den nordiska marknaden. Teamet har arbetat tillsammans sedan 1991 och blivit ett av de mest erfarna private equity-teamen i Norden, som genomfört 71 investeringar med över 250 M & A-transaktioner, och exekverat 48 exits inklusive 15 IPO’s. Norvestor fokuserar på investeringsmöjligheter i tillväxtföretag, genom i huvudsak plattformsinvesteringar i Norge och Sverige, med potential att uppnå en ledande nordisk eller internationell position antingen genom organisk tillväxt, genom förvärv eller genom att expandera till nya länder.

Läs mer på www.norvestor.com 

replace_logo
Replace Group samarbetar med företag över hela världen med återköpslösningar och
hantering av returnerad elektronik. Replace GDPR-hantering och ISO 9001, 14001, 27001 i kombination med användningen av de bästa lösningarna för dataradering garanterar en säker hantering av de inlämnade enheterna.

Läs mer på www.replacegroup.com 

Xllnc_Replace (002)