20.02.12

Xllnc rekryterar två toppnamn till styrelsen

Xllnc fortsätter att expandera. Företagets styrelse stärks nu av två toppnamn med lång internationell erfarenhet: Suzana Drakulic från Tieto och Marika af Enehjelm, professionell investerare i tillväxtstrategier.

– Det finns i nuläget en stor möjlighet för Xllnc att ta en betydande del av den Nordiska marknaden. Men det jag tycker är mest intressant är att tjänsterna redan har full global kapacitet och räckvidd. Xllnc har redan mer än tio stora, internationella kunder. Gränserna för vad vi kan uppnå är enbart de vi själva sätter, säger Suzana Drakulic.

Hon och Marika af Enehjelm har nyligen valts in som nya medlemmar i Xllnc styrelse. Företaget, som funnits sedan 2010, är specialiserat på IT-tjänster kretsande kring den enskilda medarbetarens arbetsplats som till exempel datorer, surfplattor, mobiler, mötesrum och så vidare.

– Suzana och Marika förstärker oss med lång erfarenhet och kompetens inom globala IT-tjänster. Nu är vi ännu bättre rustade för att utveckla det vi gör. Vilket är att förändra en hel bransch, säger Christer Wallberg, styrelseordförande på Xllnc.

Xllnc bygger upp företags IT-infrastruktur i form av hårdvara, tjänster och håller sedan den strukturen monitorerad och optimerad. Med hjälp av marknadsledande IT-stödsystem skapar de mervärde för sina kunder genom att kunna ge värdefulla tips om när det till exempel är mest kostnadseffektivt, och mest miljöanpassat att förändra eller byta ut en arbetsplats. Tjänsterna görs på global basis och övervakas via Xllnc system fullt integrerade hos kunden.

– För mig är aspekten av miljövänligheten viktig. Xllnc är väldigt bra på asset life cycle management. IT-hårdvaror kan, om de inte sköts rätt, vara en allvarlig belastning för miljön med ett antal dyrbara metaller och andra materialer. Att återanvända hårdvara och att använda dem längre tack vare smarta strategier ger stora vinster. Kunderna kan spara kostnader men även för miljön blir det betydande vinster, säger Marika af Enehjelm.

Marika af Enehjelm, ursprungligen från Finland, är mitt uppe i en gedigen internationell karriär inom både private och public equity. Hon har arbetat flera år i både Frankfurt och London och hennes specialitet är tillväxtstrategier.
– Det jag under två decennier har funderat över är hur företag med stor specialkompetens ska kunna kommersialisera bättre och växa på basis av det. Jag skrev till och med min doktorsavhandling om det ämnet så jag har sysslat med det länge, säger hon.

Suzana Drakulic har även hon en välrenommerad bakgrund kantad av seniora positioner. Hon har jobbat med en lång rad stora kunder inom flera olika industrier. Bland annat har hon varit verksam över tio år med Global Services hos British Telecom där hon byggde upp ett Solution Sourcing team. Suzana har även arbetat som Business Area manager på Stretch AB, och Telia, senast kommer hon från positionen som Head of End User Services på Tieto.

– Under fyra år har jag haft rollen som väldigt krävande kund och partner till Xllnc. Nu hoppas jag med mina erfarenheter och insikter kunna fortsätta bidra till fortsatt tillväxt och utveckling för Xllnc. Mitt fokus kommer att ligga på att utveckla de viktigaste faktorerna vad gäller värden för kunderna för att helt enkelt i slutändan göra dem nöjdare och deras arbetsplatser mer effektiva, säger hon.

board