20.05.07

Xllnc stärker kundernas likviditet genom tjänsten Sell & Lease back

Genom tjänsten Sell & Lease back kan företag frigöra värdefullt kapital som kan behövas för att säkra likviditeten. En av konceptets många fördelar är att företag får loss pengar som de tidigare har haft låsta i enheterna.

 – I rådande tider är vi extra glada över att kunna erbjuda denna fördelaktiga lösning där vi ger företag möjligheten att sälja och sedan hyra tillbaka sin IT-utrustning mot en månadskostnad, säger Urban Odelind, CEO på Xllnc Finance AB.

 

UrbanEn mer hållbar IT-hantering är central i den cirkulära ekonomi som allt fler företag eftersträvar. Som ett led i detta blir det allt mer attraktivt med flexibla och hållbara IT-lösningar som kan anpassas efter behov och som innebär att företag inte behöver binda upp kapital i onödan. Samtidigt efterfrågas i allt större utsträckning förenklade IT-budgeteringar, till exempel genom förutsägbara månatliga betalningar.

Tjänsten Sell & Lease back möter båda dessa behov och innebär en lösning där företag har möjlighet att sälja sin IT-utrustning för att sedan hyra tillbaka önskade delar av den. En av de största fördelarna är att det hjälper företag att få loss kapital som kan användas på kort sikt och även avsättas för framtida investeringar.  

– Just nu står många företag inför stora utmaningar då de har fasta kostnader så som lokalhyror och löner, samtidigt som intäkterna minskar drastiskt. Att i det läget kunna sälja sin IT-utrustning, för att sedan kunna hyra det allra mest nödvändiga, innebär att företag får loss kapital som behövs i närtid, säger Urban Odelind.

Många fördelar med att hyra IT-utrustning
Tjänsten Sell & Lease back är en del av Xllnc Finance's utbud som hjälper företag med en hållbar finansiering. Huvudsyftet är att hjälpa kunderna att skapa och administrera ett enkelt, transparent och ekonomiskt fördelaktigt hyresupplägg för IT-enheter som till exempel mobiltelefoner, datorer, skärmar, skrivare med mera. Utöver möjligheten att undvika att binda upp värdefullt kapital finns det flera starka skäl till varför fler företag rekommenderas hyra sin IT-utrustning:

Kontroll över tillgången
Tydlig överblick över enheterna genom ett tillgångsregister. Många företag har fler IT-enheter än de tror – som inte används och bara innebär en kostnad för företaget.

Ekonomisk kontroll
Företaget betalar bara för de IT-enheter som faktiskt används.

IT-säkerhetskontroll
IT-enheterna innehåller data som är företagshemligheter. Genom att dessa enheter tas om hand, och att önskad data raderas, minskar det risken för att informationen hamnar i fel händer.

Tjänsten Sell & Lease back riktar sig till företag med fler än tusen anställda. Kunderna erbjuds en kostnadsfri faktureringstjänst som möjliggör fakturering på övergripande nivå eller på detaljerad nivå såsom användare och kostnadsställe.

– Vi ser väldigt positivt på att allt fler kunder ansluter sig till denna tjänst och att vi på så sätt kan hjälpa dem att stärka sin likviditet, avslutar Urban Odelind.