Vi brinner för att göra det digitala arbetslivet enklare

  Vi är övertygade om att en sund företagskultur är nyckeln till ett bra resultat – för våra kunder och för oss själva, ett synsätt kallar vi kallar - The Xllnc Way.

  Xllnc viktigaste resurser är våra anställda, därför arbetar vi varje dag för att vi ska ha en oslagbar arbetsmiljö. Vi vet att  det är nyckeln till att forma en kultur där våra medarbetare kan utvecklas och växa och vara engagerade i våra kunders framgång.

  Viktigt värderingsarbete

  Våra medarbetares engagemang är resultatet av ett ständigt pågående värderingsarbete. Det kan summeras med en välkänd fras: Frihet under ansvar. För oss på Xllnc betyder det bland annat att vi:

  • Prioriterar handlingar som ger resultat
  • Vågar ta beslut
  • Kommunicerar rakt och effektivt
  • Alltid strävar efter att bli mer effektiva

  Det betyder även att vi:

  • Respekterar och lär av varandra
  • Gläds med varandra, firar framgångar – stora som små
  • Är stolta över varandra och visar det

  Xllnc bildades redan 1993. Tillsammans med våra medarbetares spetskompetens är vi övertygade om att den levande och synliga företagskulturen är anledningen till att vi de senaste två åren har nominerats till priset DI Gasell och nu 23 år senare står stadigare än någonsin.

  För oss på Xllnc är det självklart att alltid försöka förbättra och utveckla miljö och kvalite såväl gentemot våra kunder som internt på företaget. Vi innehar certifiering för miljöledningssystem ISO 14001 och kvaliteledningssystem ISO 9001.

  Arbetsmiljöpolicy

  Arbetslokaler och arbetsförhållanden hos Xllnc skall uppfattas som goda av alla anställda. Alla gällande föreskrifter och förordningar efterföljs och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön tillämpas.

  Säkerhetspolicy

  Xllnc bedriver ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete i syftet att minimera risken och maximera tryggheten för våra anställda, för bolaget, samarbetspartners och kunder. Xllnc har för avsikt att följa alla gällande myndighetskrav, föreskrifter och förordningar.

  En attraktiv arbetsplats

  Xllnc strävar efter att uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män. En arbetsplats där det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män leder till att det skapas ett mer kreativt och stimulerande arbetsklimat. Inom Xllnc är vi därför angelägna om att såväl kvinnligt och manligt synsätt och värderingar ska prägla det sätt vi arbetar på. Därför ska vi sträva efter att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män.