Heltäckande leverans av datorer och tillhörande tjänster

Vår Life Cycle Management-tjänst för persondatorer och surfplattor ger dig stor flexibilitet och möjlighet tillgodose alla tänkbara behov.

För några år sedan började man prata om begreppet “Anywhere, anytime, any device”. Behovet av att kunna arbeta och kommunicera där man är, och med hjälp av lämpligast möjliga hårdvara, har knappast blivit mindre 2016. Tvärtom. 

Detta skapar stora utmaningar för många av dagens företag. Utmaningar som rör stora frågor som säkerhet, hantering, kostnadskontroll och miljö/utrangering.

Vi på Xllnc har följt utvecklingen nära och har i dag en komplett Life Cycle Management-tjänst som underlättar för företagets CTO att möta de krav som ställs för att kunna hantera ”den moderna arbetsplatsen”.

Helt plattformsoberoende

Vi arbetar med alla de stora tillverkarna och erbjuder uteslutande modellserier anpassade för B2B. Vår livscykeltjänst är applicerbar oberoende av plattform.

Det innebär att vi – i dialog med våra kunder – kan erbjuda exakt den hårdvara som passar bäst. Vi är inte låsta till vare sig modeller eller tillverkare. PC eller Mac, iOS eller Android – med hjälp av våra erfarna konsulter hittar vi den allra bästa lösningen för din arbetsplats och dina behov.

I tjänsten LCM PC/Surfplatta ingår bland annat:

  • Projektledning.
  • Märkesoberoende rådgivning.
  • Finansieringstjänster.
  • Eget lager, logistik och konfigurering.
  • Asset management.
  • Ärendehantering.
  • Service och support.
  • Tillbehörshantering.

Vi erbjuder även LCM-tjänster för skrivare och mobiler. Vill ni veta mer om våra Life Cycle Management-tjänster och hur vi kan hjälpa just er? Kontakta gärna:

Mattias Nyman

E-post: mattias.nyman@xllnc.com

EventKontaktperson.png
Kontakta en expert
Mattias Nyman