Kundunika skrivarlösningar för små och stora organisationer

LCM Print är en modulbaserad tjänst vilket ger dig alla möjligheter att skapa en optimal printlösning.

Från installation av ny hårdvara till drift, service och finansiering. Vi tar hand om hela livscykeln med hjälp vår Life Cycle Management-tjänst för skrivare.

Tjänsten är baserad på ett modulsystem med en printnära standard och valbara komponenttjänster. Du kan – i dialog med oss – alltså välja den lösning för utskriftshantering som passar dina behov bäst. Xllnc är leverantörsoberoende vilket ger oss möjlighet att skapa flexibla och helt kundunika lösningar.

Fokusera på din verksamhet

Efter många års erfarenhet av att leverera olika printtjänster har vi format en helhetslösning som ger dig möjlighet att fokusera mer på din verksamhet än på skrivare som krånglar.

I tjänsten LCM Print kan du välja bland:

 • Behovsanalys.
 • Hantering av befintlig hårdvara.
 • Projektledning.
 • Certifiering av ny hårdvara.
 • Certifiering av kundspecifika program.
 • Analys av närverkskopplade enheter.
 • Automatiserad förbrukningsmaterialbeställning.
 • Installation och hantering av ny hårdvara.
 • Returhantering inklusive radering och miljömässig destruktion.
 • Kundorderportal.
 • Asset management och databashantering.
 • Service management.
 • Buffertlager.
 • Finansieringstjänster.

Vi på Xllnc erbjuder även LCMtjänster för datorer och surfplattor samt mobiler. Vill ni veta mer om våra Life Cycle Management-tjänster och hur vi kan hjälpa just er? Kontakta oss!

EventKontaktperson.png
Kontakta en expert
Anders Brebäck