18.02.09

Printern - den digitala påfarten i digitaliseringen av arbetsplatsen

 

Vi startar året med att välkomna vår nya Key Account Manager Henrik Eklund ombord på Xllnc. Henrik kommer närmast från Dustin där han varit med och utvecklat affärsområdet för Print, innan dess var han på HP i rollen som Account Manager. 

Henrikeklundstoende.jpg

Om du summerar dina tolv år där du i huvudsak jobbat med print-relaterade tjänster i IT-branschen, vilket är det största skiftet gällande dokumenthantering hittills? 

- Det största som har hänt är digitaliseringen och alla nya möjligheter som finns tillgängliga i och med det här skiftet. Med det sagt är det förvånansvärt få organisationer som använder tekniken som i dag finns tillgänglig. Det har tagit ganska lång tid för printmarknaden att vakna upp. Å andra sidan betyder det att det fortfarande finns en hel del att göra för organisationer rent kostnadsmässigt i form av konsolidering, säkerhet och förändring i arbetsflöden och processer.   

 

På vilket sätt? 

  • Om vi går tillbaka några år i tiden så var printern inte sedd som en IT enhet. För många företag tog det väldigt lång tid innan printern blev en IT relaterad produkt. I vissa bolag är det till exempel ekonomiavdelningen som haft ägandeskapet.  

En hel del information passerar genom företagets printrar? 

  • Ja det stämmer och anledningen till att skiftet delvis sker nu handlar om säkerhet. Printern är högst relevant och viktig utifrån ett holistiskt perspektiv, inte minst med anledning av GDPR som träder i kraft i maj. 

Vilka är riskerna och möjligheterna relaterade till print och dokumenthantering? 

  • Riskerna och möjligheterna handlar både om output och input. Den mest uppenbara risken är att dokument med hög säkerhetsklassning hamnar i fel händer. För att minimera risken har "Follow Me" fått ett bra genomslag på marknaden, en tjänst som ser till att utskriften inte kan göras förrän utskrivaren verifierar sig vid printern. Det finns risker och möjligheter när det kommer till input också. Ett exempel på en risk är att organisationer oftast är omedvetenhet om all information som passerar och därmed finns tillgängligt via printern och att det inte finns ett säkerhetstänk kring detta. Möjligheter ges när det finns en förståelse för att printern är påfarten för digitaliseringen av arbetsplatsen.   

En påfart, kan du förklara? 

  • Det är en kostnad att leta efter och ett sätt att hantera information, både ekonomiskt och i form av resurser. Låt mig ge dig ett exempel; en anställd behöver få tag i en faktura som finns i företagets arkiv i källaren. Det tar tid att gå dit och det tar tid att hitta rätt faktura. Om företaget hade digitaliserat fakturan hade den anställda lätt kunnat söka på faktureringsnumret på datorn vid sitt skrivbord istället. Printern är en IT enhet och påfart för att digitalisera den här sortens information.  

Hur kommer det sig att du valde att kliva ombord på Xllnc resa? 

  • Jag är imponerad av hur Xllnc har byggt företaget strategiskt korrekt, att organisationsstruktur och processer utgår ifrån kundens perspektiv. Internt i företaget finns ett logistikcenter med rätt nyckelpersoner som är viktiga för kunderna. När det kommer till leverans och organisationsuppbyggnad är det tydligt att Xllnc har haft en enda sak i fokus, kunden, vilket är både imponerande och spännande.  

Följ Xllnc blogg!