18.01.23

Xllnc innovationshub Foxway - en del av IoT Sverige

Internet of Things styrelse fattade under hösten 2017 beslutet att anta Xllnc systerbolag Foxway som part i IoT Sverige.   

IoT Sverige har sedan hösten 2016 valt att fokusera på IoT för innovativ samhällsutveckling. Detta sker genom samarbeten mellan offentliga organisationer som exempelvis kommuner, företag och forskare. 

Som part i IoT Sverige ges möjligheten att påverka programmets inriktning. 

network-782707_1280.png

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.  

Utgångspunkten för programmetär att genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft.  

Följ Xllnc blogg!