Får ni ut full kapacitet av er organisation?


Ta tillbaka företagets tid, kapital och resurser med våra tjänster runt era medarbetares arbetsmiljö.

 

Om oss


Xllnc vision är att förenkla och skapa kontroll av IT-utrustning nära användarna, alltid med ett miljöfokus och mål att utveckla våra kunders verksamhet.

Vi är specialiserade på de så nödvändiga IT-tjänsterna som utvecklas runt den enskilde medarbetarens arbetsplats, allt från enheter till utskrift och mötesrum.

 

fördelar

Frigör interna IT-resurser genom att använda oss för att ta hand om konfiguration, distribution, hantering och återtag av din hårdvara.

skalbart

Du kommer inte att sitta fast med gammal utrustning som leder till ökade kostnader för support och minskad produktivitet.

cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin fokuserar på att förlänga produkternas livslängd genom återtag och återanvändning.

betala månadsvis

Förenkla IT-budgetering med förutsägbara månatliga betalningar.

nöjda medarbetare

Genom våra tjänster har du alltid tillgång till den senaste tekniken och dina anställda får ut det mesta av sin utrustning.