Får du ut full potential av din IT?


Ta tillbaka företagets tid, kapital och resurser med Device As A Service och fokusera på det du gör bäst. 

fördelar

Frigör interna IT-resurser genom att använda oss för att ta hand om konfiguration, distribution, hantering och kassering av din hårdvara.

skalbart

Du kommer inte att sitta fast med gammal utrustning som leder till ökade kostnader för support och minskad produktivitet.

cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin fokuserar på att förlänga produkternas livslängd genom återtag och återanvändning.

betala månadsvis

Förenkla IT-budgetering med förutsägbara månatliga betalningar.

nöjda medarbetare

Med DaaS-abonnemang har du alltid tillgång till den senaste tekniken och dina anställda får ut det mesta av sin utrustning.

Vår tjänst


Vår tjänst


Xllnc levererar kompletta tjänster under hela IT-livscykeln.
Vi gör det enkelt att hantera finansiering, användning och utbyte av IT-utrustning på ett transparent, kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Vårt Asset Management verktyg hjälper dig att ha koll och hantera din IT-utrustning enkelt och mindre tidskrävande. Verktyget förser dig också med den information du behöver för besluta om när hyresavtalen ska upphöra och utbyte ske.