19.12.19

Tillväxt och ökat intresse för hållbarhet summerar 2019

2019 har varit ett mycket händelserikt år för oss på Xllnc Nordic. Vi inledde året med stor entusiasm och stod redo att skapa mera värde för våra kunder. Detta efter de stora förändringarna i samband med att ha fått in en ny huvudägare i form av Norvestor i slutet av 2018. Under året har vi växt genom både förvärv av andra bolag och genom ett stigande intresse bland kunder. Under året hälsade vi Lin och Replace välkomna till Xllnc och ser nu ljust på vårt utgångsläge för år 2020.

gunnar jul

Gunnar F Cederlund, VD Xllnc Sweden

Om jag skulle summera årets tre största händelser är det först och främst att våra existerande kunder är nöjda och att flera nya har tillkommit. Bland annat har vi genom vår partner Tieto rullat ut ett stort samarbete med Stockholms Stad som varit mycket lyckosamt. För det andra har vi även etablerat oss inom skolvärlden och blivit ledande på återvinning genom att förvärva Lin och Replace. För det tredje har vi under 2019, för första gången, passerat 3 miljarder kronor i omsättning. Det är viktigt för oss att växa så att vi blir stora och starka inom arbetsplats som tjänst. Våra kunder ska kunna känna sig säkra och trygga med att vi kan göra, och gör, de investeringar i verksamheten som krävs för att de ska få det absolut bästa erbjudandet. Vi växer för och med våra kunder.

Förvärv av Lin och Replace
Genom våra förvärv av Lin Education och Replace tar vi ett grepp om vår helhetssatsning och kan erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder. I och med uppköpet av Lin tar vi ett steg in i skolvärlden, där Lin länge varit ledande inom digitaliseringen. Precis som vi ser de värdet av både hårdvaran och mjukvaran och har även stort fokus på att personen som använder produkten ska ha rätt kunskap. Hårdvaran har även stått i fokus i samband med uppköpet av Replace. Deras återtagstjänst lämpar sig utmärkt för våra erbjudanden för att kunna återanvända produkter.

Allt fler ser värdet i hållbarhet
För att summera har 2019 varit ett spännande år, kantat av viktiga förvärv och en ökad medvetenhet bland våra kunder. Det jag personligen tycker är en av de bästa saker som hänt under året är att företag och myndigheter har börjat se värdet i hållbar IT och cirkulär ekonomi. Det känns bra att fler får upp ögonen för miljöfrågor inom IT-världen och börjar agera utifrån det. Med allt som händer i världen med diskussionerna kring klimatförändringar känns det bra att kunna vara en del av utvecklingen och erbjuda hållbara lösningar till våra kunder. Vi sitter i en gynnsam position inför nästa år och är som största leverantör av arbetsplats som tjänst i Norden i ett bra läge att leda marknaden framåt.

Blicken mot 2020
Inför 2020 ser vi fram emot att våra tjänster för cirkulär ekonomi blir mer åtråvärda, då allt fler ser värdet i att ta hand om begagnade IT-enheter. Kunder ställer allt högre krav på sina leverantörer att ha färdiga tjänstelösningar och expertkunskap, vilket vi kan briljera med. Vi är en av Nordens största leverantörer av arbetsplats som tjänst (klient, AV, print), som har allt under ett tak, och kan därför lägga all vår kraft och energi på våra kunder. Under 2020 ser vi att Xllnc kommer att göra stor skillnad på marknaden med våra helhetslösningar och fortsätta växa för våra kunder. Vi kommer att ta en ny position, ett nytt namn och vi ska visa vår breda kompetens och hela vårt värde på den nordiska marknaden.

Tills dess önskar vi er god jul och ett gott nytt år!


Gunnar F Cederlund med kollegor