17.05.02

Xllnc Nordic expanderar i Finland tillsammans med Tieto

Xllnc Finland Xllnc Medarbetare #Tieto

Nästa steg tas nu på den finska marknaden, genom ökad lokal personalstyrka och flytt till nytt kontor i Helsingfors, som Xllnc Nordic kommer att dela med finansbolaget Xllnc Finance.
Under flera år har Xllnc, tillsammans med partnern Tieto samarbetat och levererat arbetsplatslösningar till den finska marknaden.
Xllnc Digital workplace Den digitala arbetsplatsen- Även om området för den digitala arbetsplatsen är global, är vi mycket glada över att öka vår närvaro i Finland med kunniga, finskspråkiga medarbetare. Vi kommer härmed både närmre våra kunder, förstår dem bättre och kan anpassa våra tjänster och lösningar till specifika kundbehov. Xllnc Nordic och Tieto gemensamma satsningar har hittills genererat en mycket positiv tillväxt och vi ser att det finns mycket mer att vinna på att ta den ledande positionen på den finska marknaden,  säger Gunnar Fransson, VD på Xllnc International

Maisa Siren.jpgSenaste rekryteringen i samband med denna satsning är Maisa Sirén, med en lång erfarenhet inom området den digitala arbetsplatsen. Maisa har arbetat för Tieto och kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Tieto i vår gemensamma satsning på tillväxt.

Maisa Sirén började på xllnc i April 2017. Xllnc rekryterar även Jarno Ohraluoma Key Account Manager för den finska marknaden.

- Vi är glada att fortsätta vår tillväxt tillsammans med Xllnc och att ytterligare förbättra den globala standardisering för slutanvändartjänster i de regioner där våra kunder är. Genom att utvidga vårt samarbete även gällande gemensamma resurser, ser vi till att försörjningskedjan är effektiv och nära kunderna och deras behov, säger Suzana Drakulic, chef för slutanvändaren tjänster på Tieto.

 

Följ Xllnc blogg!