Printing Software – avancerade personaliserade lösningar för utskrifter

Det ställs allt högre krav på dagens system för dokument- och utskriftshantering. Därför erbjuder vi Printing Software – avancerade tilläggstjänster som komplement till Managed Print Services.

Tillsammans med vår samarbetspartner Foxway (till häften ägt av Xllnc) är vi ledande leverantör av applikationer för multifunkions- och andra skrivare. Och kompetensen behövs verkligen idag.

Den tekniska miljön som berör dokument- och utskriftshantering blir allt mer komplex. Produkterna vi använder blir mer och mer avancerade och nya mjukvaror, system och integrationer ger nya möjligheter att få bättre kontroll på våra utskrifter. Lägg därtill våra nya behov av att skriva ut direkt från mobilen eller surfplattan. 

För att bemöta dessa moderna krav har vi säkerställt att vi har konsulter med spetskompetens – kunskaper som traditionella printleverantörer normalt inte besitter. Vi anser att det idag krävs för att verkligen hitta de personaliserade verktygen som gör att varje kund får sitt unika behov tillfredsställt.

Molntjänst för applikationer

Tillsammans med Foxway blev vi de första certifierade att få utveckla globala lösningar till bland annat Xerox. Därefter har andra plattformar integrerats, exempelvis Kyocera, Lexmark och Samsung.

Vi har också utvecklat en molntjänst för applikationer som ger användarna möjlighet att hantera mer avancerade processer som fakturatolkning, attesthantering, lagring/arkivering samt integration till de mest vanliga API:erna (app-lib). Via tjänsten säkerställer vi våra plattformsoberoende leveranser.

Inom ramen för Printing Software har vi bland annat möjlighet att hjälpa dig med:

  • Follow me and secure print.
  • Cloud, mobile and device print.
  • Unified printing.
  • Reduce print management.
  • MFP scanning and configuration.
  • MFP device programming and app development.
EventKontaktperson.png
Kontakta en expert
Anders Brebäck